Osallistuva budjetointi Kempeleessä - Mihin sinä käyttäisit 15 000 euroa?

to 21. huhtikuuta 2022 15.04.00

Osallistuva budjetointi on suoran osallistumisen menetelmä, jonka tavoitteena on lisätä asukkaiden osallisuutta yhteisistä asioista päätettäessä, vahvistaa paikallisia yhteisöjä, kehittää asuinalueita ja tukea asukkaiden hyvinvointia. Asukkaat pääsevät osallistuvan budjetoinnin myötä suunnittelemaan ja päättämään asuinalueen tai aihealueen merkityksellisistä asioista.

Vuonna 2023 Kempeleen asukkaat saavat päättää 15 000 euron suuruisesta määrärahasta, joka käytetään äänestyksellä päätettävään kohteeseen. Mikäli määräraha riittää useamman idean toteuttamiseen, niitä toteutetaan äänestysmenestyksen mukaisessa järjestyksessä.

Osallistuvan budjetoinnin ideointivaiheessa kuntalaiset saavat ehdottaa omia ideoitaan kohteesta, johon kunta käyttää osallistuvan budjetoinnin määrärahat. Ideaa laadittaessa tulee huomioida, että käytettävissä olevan määrärahan tulee riittää idean toteuttamiseen.

Ideointivaiheen jälkeen suoritetaan toteutettavuusarviointi, jonka perusteella ideoita saatetaan jatkojalostaa yhdessä ehdotuksen tehneen henkilön kanssa, mikäli se on tarpeellista. Äänestysvaiheessa kuntalaiset äänestävät ideasta, johon määräraha tulisi käyttää. Äänestyksen voittanut idea toteutetaan vuoden 2023 aikana.

Ehdota ideaasi täällä: https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/fe96e56d-48b5-4cbf-a2a4-4fbe17971fca?displayId=Fin2498432

Voit keskustella sosiaalisessa mediassa Kempeleen osallistuvasta budjetoinnista tunnisteella #munkempele.