Kriisitilanne herättää kysymyksiä

to 3. maaliskuuta 2022 11.44.00

Venäjän hyökkäys Ukrainaan ja sitä seurannut kriisi herättää runsaasti kysymyksiä kuntalaisissa. Kokosimme vastauksia muutamiin yleisimpiin meille tulleisiin kysymyksiin.

Mistä saan luotettavaa tietoa sotatilanteesta?

Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan uutisoidaan ja kirjoitetaan kaikkialla. Kaikki verkossa leviävä tieto ei ole luotettavaa ja esimerkiksi lapsia kannattaa suojella somessa leviävältä sotamateriaalilta. Suomen ulkoministeriö seuraa tiiviisti Ukrainan tilannetta ja tarjoaa luotettavaa tietoa kriisiin liittyen: https://um.fi/ajankohtaista

Miten kriisi vaikuttaa Kempeleeseen ja onko kunta tällaiseen varautunut?

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on vaikuttanut meidän kaikkien turvallisuustilanteeseen, -tunteeseen, mieleen ja talouteen. Suomeen tai alueeseemme ei kuitenkaan kohdistu tällä hetkellä sodan uhkaa. Kempeleen kunnan ja eri viranomaisten valmiustaso on hyvä ja tilannetta seurataan alati. 

Kempeleen kunta on varautunut normaaliolojen häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin yhdessä eri viranomaisten (mm. pelastuslaitos, poliisi ym.) ja sidosryhmien (mm. vesiyhtiö, sähköyhtiö ym.) kanssa. Kunnan valmiussuunnitelma kuvaa toimintaperiaatteet ja vastuut, ja kunnan johto sekä henkilöstö osallistuvat valmiusharjoituksiin säännöllisesti. Kunta toimii tiiviissä yhteistyössä turvallisuusasioissa viranomaisten, eri järjestöjen sekä Kempeleen seurakunnan kanssa.

Väestösuojat Kempeleessä

Suomessa on väestönsuojapaikkoja lähes 4 miljoonalle ihmiselle. Yleisiä väestönsuojia, joista viranomaiset vastaavat, on yleensä vain suurimmissa kaupungeissa. Kempeleessä ei ole yleisiä väestösuojia, mutta kunnasta löytyy n. 160 väestönsuojaa. Suojapaikkoja on laskennallisesti n. 11 300 henkilölle. Kaikki väestösuojat ovat joko asuinrakennus- tai työpaikkasuojia. 

Väestönsuojia löytyy niistä kunnan kiinteistöistä, joihin se on rakennusmääräysten mukaisesti pitänyt rakentaa. Tällaisia kiinteistöjä ovat esimerkiksi koulut, päiväkodit ja terveyskeskus. Kerrostaloihin ja liike- tai teollisuuskiinteistöihin on rakennettu väestönsuojat rakennusmääräysten mukaisesti. Asuinrakennusten, joiden kerrosneliöala on enemmän kuin 1200 m² tai liike- tai teollisuuskiinteistöjen, joiden kerrosala on enemmän kuin 1500 m² tulee rakentaa väestösuoja. Nämä väestönsuojat on ensisijaisesti tarkoitettu kiinteistöissä asuville, oleville, työskenteleville ja asioiville henkilöille. Väestönsuojien käyttöönotto vaatii valmiuslain mukaisen poikkeusolojen asetuksen.

Muista väestönsuojista vastaavat rakennusten omistajat ja haltijat. Maaseudulla ja omakotialueilla ei yleensä ole väestönsuojia, joten suojatoimista vastaavat asukkaat itse. Ensisijaisesti suojaudutaan tilapäisiin suojiin eli käytännössä kotona sisätiloihin. Esimerkiksi säteilyonnettomuustilanteissa sisälle suojautuminen ja ilmanvaihdon pysäyttäminen ovat riittäviä toimenpiteitä. Yleisohje on, että kuntalaiset varautuvat 72 tunnin pärjäämiseen häiriötilanteessa kotona. Ohjeet löytyvät esim. osoitteesta: https://www.kodinturvaopas.fi/

Väestönsuojiin suojautuminen ei ole monessa vakavassakaan tilanteessa ensimmäinen toimenpide, vaan väestö siirretään ensisijaisesti turvallisemmalle alueelle. Lisätietoa väestösuojista ja -suojelusta: https://www.spek.fi/turvallisuus/varautuminen-ja-paloturvallisuus/vaestonsuojelu/

Miten voin auttaa sodan uhreja?

Lukuisat avustusjärjestöt koordinoivat/kanavoivat apua sodan uhreille. Voit osallistua lahjoituksiin mm. seuraavien toimijoiden kautta:

https://www.punainenristi.fi/lahjoita/katastrofirahasto/

https://laakaritilmanrajoja.fi/turvaa-sairaanhoito/

https://www.pelastakaalapset.fi/ajankohtaista/kampanjat/ukrainan-kriisi/

https://www.unicef.fi/tue-tyotamme/ukraina/

https://www.kirkonulkomaanapu.fi/lahjoita/ukrainan-sota/

https://www.fida.info/lahjoita/

https://pakolaisapu.fi/

https://unwomen.fi/lahjoitukset/hataapukerays-ukrainaan/

Kenen kanssa voi keskustella kriisistä?

Mikäli kriisi ahdistaa sinua ja tarvitset keskusteluapua, voit soittaa nimettömästi ja luottamuksellisesti valtakunnalliseen MIELI ry:n kriisipuhelimeen: 09-2525 0111. Lisätietoa: https://mieli.fi/tukea-ja-apua/kriisipuhelin/ . Myös Kempeleen seurakunta tarjoaa keskusteluapua ja tukea. Puhelinnumerot löytyvät täältä:https://www.kempeleenseurakunta.fi/yhteystiedot/papit

Miten kriisistä tulisi puhua lasten kanssa?

Ukrainan kriisin kaltaiset tapahtumat järkyttävät meitä kaikkia. Asian uutisointi mediassa hämmentää ja pelottaa erityisesti lapsia ja nuoria. Varhaiskasvatuksella, kouluilla ja oppilaitoksilla on kotien lisäksi erityisen tärkeä rooli lasten ja nuorten turvallisuuden tunteen palauttamisessa. Tukea tähän työhön on saatavissa mm. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Vanhempainnetistä ( https://www.mll.fi ) ja Opetushallituksen julkaisemista ohjeista (www.oph.fi). Myös UNICEF on koonnut ohjeita vanhemmille siitä, kuinka puhua lapsen kanssa pelottavista tapahtumista maailmalla (https://www.unicef.fi/unicef/tyomme-paakohteet/hataapu/miten-toimia--kun-katastrofi-pelottaa-lasta/).