Koronatoimenpiteet Kempeleen kunnassa 19.1. - 1.2.2021 (päivitetty 19.1.2021)

ti 19. tammikuuta 2021 19.00.00

Pohjois-Pohjanmaan alueellinen koordinaatioryhmä kokoontui arvioimaan alueen tilannekuvaa tiistaina 12. tammikuuta. Ryhmä totesi, että vaikka epidemia on alueella edelleen leviämisvaiheessa, tilanne on myös tasaantunut. Joulun lomakauden jälkeen tartuntoja on todettu suhteellisen rajatussa kohderyhmässä. Suuri osa alueen tartunnoista keskittyy Ouluun ja Oulun seutuun, muualla maakunnassa tilanne on rauhallisempi. Leviämisvaiheen kriteereistä ilmaantuvuus ja todettujen positiivisten tartuntojen prosenttiosuus täyttyvät kuitenkin alueella edelleen.

Suomi varautuu tällä hetkellä mahdollisen muuntoviruksen leviämisen ehkäisemiseen. Maan hallitus käsitteli toimenpiteitä muuntoviruksen leviämisen estämiseksi 13.1. ja totesi 14.1. julkaisemassaan tiedotteessaan mm. seuraavaa: ”Hallitus katsoo myös, että kuntien ja alueiden on syytä jatkaa sosiaali- ja terveysministeriön ohjauskirjeessä esitettyjä rajoitustoimia. Erittäin tärkeää on, että leviämisvaiheen toimenpiteet toteutetaan täysimääräisesti ja yhdenmukaisesti kaikilla leviämisvaiheen alueilla.” Ministeri Krista Kiurun ke 14.1. pitämään alueelliseen ohjaustilaisuuteen sekä maan hallituksen tiedotteeseen perustuen alueellinen koordinaatioryhmä on linjannut, että ”Mitään kevennyksiä alueellisiin suosituksiin ja rajoituksiin ei sallita johtuen ennen kaikkea muuntoviruksen aiheuttamasta riskistä. Linjaus koskee PPSHP:n alueella lasten ja nuorten ryhmäharrastustoimintaa, joka tulee uuden ohjeen mukaan keskeyttää kokonaisuudessaan, ja kuntien omistamia julkisia tiloja, jotka tulee pitää suljettuina.” Maskien käyttöä suositellaan nyt valtakunnallisen linjauksen mukaan kaikille yli 12-vuotiaille.

Koronatoimenpiteet Kempeleen kunnassa ti 19.1.2021 - ma 1.2.2021

Maskisuositus (koskee yli 12-vuotiaita)

 • Aina joukkoliikenteessä ja muissa julkisissa liikennevälineissä esimerkiksi takseissa
 • Koronavirustestiin hakeutuvat henkilöt matkalla näytteenottoon ja ennen testituloksen valmistumista, jos on välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella
 • Riskialueelta Suomeen saapuneet matkailijat heidän siirtyessä maahantulopisteeltä omaehtoiseen karanteeniin, tai jos heillä on omaehtoisen karanteenin aikana välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella 
 • Terveydenhuollon henkilöstölle kaikessa potilastyössä. Suositus koskee myös potilaita, omaisia, opiskelijoita ja vierailijoita
 • Aina julkisissa sisätiloissa (mm. päiväkodit, koulut jne.) ja yleisötilaisuuksissa mukaan lukien koulut ja oppilaitokset alakoulun 6. luokista alkaen
 • Yksityisten palveluntarjoajien tiloissa (kaupat, pankit jne.)
 • Toisen asteen oppilaitoksissa (mukaan lukien lukiot) ja korkeakouluissa
 • Työpaikoilla sisätiloissa, joissa maskin käyttö on mahdollista

 
Ryhmäharrastustoiminta

 • Aikuisten ryhmäharrastustoiminta sisätiloissa on keskeytyksissä 19.1.-1.2.2021 saakka. Yhdistysten ja urheiluseurojen edellytetään toimivan samoin.
 • Lasten ja nuorten ryhmäharrastustoiminta (<18v) sisätiloissa on keskeytyksissä 19.1.-1.2.2021 välisen ajan. Yhdistysten ja urheiluseurojen edellytetään toimivan samoin.
 • Kilpa- ja huippu-urheilun harjoittelu- ja kilpailumahdollisuudet turvataan. Ottelutapahtumat järjestetään ilman yleisöä. Näiltä osin päätökset tekee aluehallintovirasto.
  • Joukkueurheilun osalta harjoitusmahdollisuudet on turvattu kahden ylimmän sarjatason joukkueille koskien myös A-, B- ja C -junioreita. Tämä koskee lajeja, joilla on kilpailukausi menossa.
  • Yksilölajien ja -urheilijoiden osalta on käytetty erillisharkintaa turvaten tavoitteellisen huippu- ja kilpaurheilun harjoittelumahdollisuudet.

 
Julkiset tilat

 • Kempeleen kunnan hallinnassa olevat julkiset tilat pidetään suljettuina ma 1.2.2021 saakka. Yksityisten toimijoiden/yritysten suositellaan vahvasti toimivan samoin.
  • Kuntosalit ja ryhmäliikuntaan, kontaktilajeihin, joukkueurheiluun sekä muuhun vastaavaan liikuntaan tai urheiluun käytettävät tilat, museot ja muut kulttuurikohteet, sisäleikkipuistot ja sisäleikkipaikat, kauppakeskuksen yleiset tilat jne.
  • Poikkeuksena kilpa- ja huippu-urheilutoiminta.
 • Virkistysuimala Zimmari pidetään yleisöltä suljettuna ma 1.2.2021 saakka (poikkeuksena esikoulun ja koulun uimaopetus).
 • Kempelehalli pidetään yleisöltä suljettuna ma 1.2.2021 saakka (poikkeuksena kilpa- ja huippu-urheilutoiminta).  
 • Kirjasto toimii rajoitetusti ma 1.2.2021 saakka.
 • Toimintakeskus Zytyke toimii rajoitetusti ma 1.2.2021 saakka.
 • Päivätoiminta Zytkäri toimii rajoitetusti ma 1.2.2021 saakka.
 • Kempele Akatemian tilat pidetään suljettuina ryhmätoiminnoilta ma 1.2.2021 saakka. Myös nuorisotyön ryhmätoiminnot ovat tauolla ja työskentely toteutetaan etätoimintoina.

 
Yleisötilaisuudet

 • Sisä- ja ulkotiloissa tapahtuvien yleisötilaisuuksien osallistujamäärä rajataan 10 henkilöön.

 
Yksityistilaisuudet

 • Yksityistilaisuuksia ei järjestetä. Poikkeuksena suositukseen ovat pienimuotoiset (10 henkeä) muistotilaisuudet, joita voidaan järjestää.

 
Ikääntyneet ja riskiryhmät

 • Vierailuja tulee välttää ma 1.2.2021 saakka sekä kunnan että yksityisten toimijoiden asumispalveluissa ja hoivayksiköissä. Myös vierailuja terveyskeskussairaalaan tulee välttää, kuitenkin erityistapauksissa asiasta voi sopia tk-sairaalan henkilökunnan kanssa. Riskiryhmäläiset tulee ylipäätään huomioida erityisesti varotoimia noudattaen.
 • Julkiset ja yksityiset palveluntuottajat ryhtyvät omassa toiminnassaan tehostettuihin suojaustoimenpiteisiin, joilla varmistetaan korkean sairastumisriskin ryhmien suojaaminen koronavirustartunnalta. Toimenpiteissä noudatetaan THL ohjeistusta.

 
Varhaiskasvatus ja perusopetus

 • Toiminta järjestetään normaalisti koronasuosituksia noudattaen. Maskisuositus 6. luokista ylöspäin.
 • Lasten varhaiskasvatuskerhotoiminta jatkuu normaalisti koronasuosituksia noudattaen.
 • Esikko- ja perhekerhot ovat tauolla 1.2.2021 saakka.

 
Lukio, ammattikoulu, opisto

 • Kempeleen lukio on etäopetuksessa 1.2.2021 saakka, kuitenkin abiturientit palaavat lähiopetukseen 21.1. alkaen. *UUSI*
 • Kempeleen 10-luokkatoiminta on etäopetuksessa 1.2.2021 saakka.
 • Kempele-opiston ryhmätoiminnot ovat tauolla tai järjestetään etänä 1.2. saakka.
 • Koulutuskuntayhtymä OSAO toimii etänä 1.2.2021 saakka.

 
Etätyösuositus

 • Kaikki työntekijät työskentelevät etätyössä mahdollisimman laajasti 1.2.2021 saakka.

 
Etäkokouskäytännöt

 • Hyödynnetään mahdollisimman kattavasti etäkokouskäytäntöjä työpaikkojen, luottamushenkilötoiminnan ja vapaa-ajan kokouksissa.


Ravitsemusliikkeet

 • Toimitaan valtioneuvoston ohjeistuksen mukaisesti.

 
Kempeleen kunnan eri palveluyksiköt viestivät uusista koronatoimista ja niiden vaikutuksista palvelujen järjestämiseen yksityiskohtaisemmin kuntalaisille, sidosryhmille ja muille toimijoille eri tiedotuskanavia hyödyntäen.

Lisätietolinkkejä:

oyskorona.fi/

www.thl.fi

https://www.kempele.fi/sosiaali-ja-terveys/tietoa-koronaepidemiaan-liittyvista-toimenpiteista.html