Kempele mukaan UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -malliin

ti 21. joulukuuta 2021 11.42.00

Kempele aloittaa lapsiystävällisyyden kehittämisen yhdessä UNICEFin kanssa vuoden 2022 alussa. UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -malli on työväline, joka auttaa kuntia varmistamaan lapsen oikeuksien toteutumisen mahdollisimman hyvin kunnan jokaisen lapsen arjessa. Tavoitteena ovat pysyvät, rakenteelliset muutokset kunnan toiminnassa.

Idea malliin hakeutumiseen lähti alun perin Kempeleen omasta LANUPE-neuvostosta, joka teki asiasta valtuustoaloitteen 2.3.2021. LANUPE:n arvion mukaan Kempeleen kunta on erinomainen kandidaatti mallin toteuttamiseen, sillä kunta huomioi jo nykyisin lasten ja nuorten osallisuutta päätöksenteossa.

Pääpaino lasten oikeuksissa

UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -malli on väline, jonka avulla kunnassa voidaan varmistaa, että lapsen oikeudet toteutuvat mahdollisimman hyvin jokaisen lapsen arjessa. Malli perustuu YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen. Se pyrkii edistämään erityisesti heikoimmassa asemassa olevien lasten hyvinvointia ja korjaamaan suurimpia puutteita lapsen oikeuksien toteutumisessa.

Malli tarjoaa kunnille tukea muun muassa päätösten lapsivaikutusten arviointiin. Malli myös edellyttää kuntia kuulemaan lapsia ja nuoria osana päätöksentekoa.

"Lapsiystävällinen kunta -malli muistuttaa kuntia siitä, että lapset ja nuoret ovat oman arkensa parhaita asiantuntijoita. Vain lapset ja nuoret itse voivat kertoa, miten he kokevat esimerkiksi heille tarkoitetut palvelut", Suomen UNICEFin lapsiystävällisen hallinnon erityisasiantuntija Sanna Koskinen toteaa.

Kehitystyötä yhdessä UNICEFin kanssa

Yhteistyö UNICEFin kanssa alkaa Lapsiystävällinen kunta -koulutuksella, jonka jälkeen kunta kartoittaa nykytilanteen. Siinä kunta arvioi, miten hyvin lapsiystävällisyys nykyään kunnassa toteutuu. Kartoitukseen osallistuu myös kunnan lapsia ja nuoria. Arviointi toteutetaan UNICEFin materiaalin ja indikaattorien pohjalta.

Kartoituksen tulosten pohjalta kunta päättää, mitä toiminnan osa-alueita se alkaa kehittää ja miten. Kunta laatii toimintasuunnitelman, jonka etenemistä sekä kunta että UNICEF arvioivat ja seuraavat säännöllisesti.

Kahden vuoden kehittämistyön jälkeen kunta voi saada UNICEFin Lapsiystävällinen kunta –tunnustuksen. Lapsiystävällisessä kunnassa lapsen oikeudet toteutuvat jokaisen alle 18-vuotiaan arjessa.

Lapsiystävällisen kunnan tunnusmerkit

  • YK:n lapsen oikeuksien sopimus ohjaa kunnan lapsi- ja nuorisopolitiikkaa.
  • Lapsen oikeudet toteutuvat jokaisen alle 18-vuotiaan arjessa ja he ovat tasavertaisia kunnan asukkaita.
  • Lapset ovat tietoisia omista oikeuksistaan. Heillä on mahdollisuus osallistua kunnan päätöksentekoon ja heitä rohkaistaan vaikuttamaan. Jokaisella lapsella on yhtäläinen mahdollisuus vaikuttaa.
  • Lapsen oikeus riittävään osuuteen yhteiskunnan voimavaroista näkyy kunnan talousarviossa.

Lasten näkökulmasta lapsiystävällinen kunta varmistaa esimerkiksi, että jokaisella lapsella on

  • vaikutusmahdollisuuksia omassa arjessaan ja omissa huolissaan.
  • turvallinen aikuinen, joka on kiinnostunut lapsesta.
  • kaveri, jonka kanssa voi viettää aikaa ja tehdä asioita.
  • koulu, joka antaa lapsen taustoista riippumatta jokaiselle mahdollisuuden onnistua.
  • harrastus perheen varallisuudesta tai asuinpaikasta riippumatta.