Tukea ja apua kriisin keskellä

ke 2. maaliskuuta 2022 07.55.00

Ukrainassa käynnissä olevat sotatoimet ovat aiheuttaneet valtavaa inhimillisiä kärsimystä, humanitaarisen hätätilan, pelkoa ja ahdistusta. Kaikenlainen apu ja myötätunto sodan keskellä oleville on tärkeää. Monet toimijat, mukaan lukien Suomen valtio ja useat kaupungit/kunnat ovat jo tehneet tukipäätöksiä Ukrainan auttamiseksi.

Kempeleen kunnanhallitus keskustelee tukipäätöksestä seuraavassa kokouksessaan ma 14.3.2022. Kunta seuraa muutenkin aktiivisesti tilannetta ja tekee tarvittaessa paikallisia päätöksiä viranomaisten ohjeistuksiin perustuen. Toistaiseksi tilanne Suomessa ja Kempeleessäkin on rauhallinen, ja arkea voi elää turvallisin mielin.

Ukrainan kriisin kaltaiset tapahtumat järkyttävät meitä kaikkia. Asian uutisointi mediassa hämmentää ja pelottaa erityisesti lapsia ja nuoria. Varhaiskasvatuksella, kouluilla ja oppilaitoksilla on kotien lisäksi erityisen tärkeä rooli lasten ja nuorten turvallisuuden tunteen palauttamisessa. Tukea tähän työhön on saatavissa mm. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Vanhempainnetistä (https://www.mll.fi) ja Opetushallituksen julkaisemista ohjeista (www.oph.fi).