Koronatoimenpiteet Kempeleen kunnassa pe 29.1.2021 - su 28.2.2021 (päivitetty 18.2.2021)

to 18. helmikuuta 2021 11.09.00

Alueellinen koordinaatioryhmä kokoontui 16.2.2021. Ryhmä totesi, että epidemia on alueellamme edelleen kiihtymisvaiheessa, mutta lähestyy perustasoa. Lievennyksiä linjattiin yksityistilaisuuksia ja julkisten tilojen aukioloa koskeviin suosituksiin. Koronavirusta on edelleen alueellamme, joten on tärkeää, että muistamme huolehtia riittävistä turvaväleistä, hyvästä käsihygieniasta ja käytämme maskeja. Kempeleen kunta päivittää voimassaolevia suosituksia seuraavilta osin:

 1. Zimmari avataan >65 -vuotiaille ma 22.2 alkaen,
 2. Kempelehallin kuntosali avataan,
 3. 10 hengen yksityistilaisuuksien järjestäminen mahdollisestaan ja
 4. Kempeleopiston ryhmätoiminnot käynnistetään ma 22.2 alkaen. Ohessa voimassaolevat koronatoimenpiteet kokonaisuudessaan

Maskisuositus (koskee yli 12-vuotiaita)

 • Aina joukkoliikenteessä ja muissa julkisissa liikennevälineissä esimerkiksi takseissa
 • Koronavirustestiin hakeutuvat henkilöt matkalla näytteenottoon ja ennen testituloksen valmistumista, jos on välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella
 • Riskialueelta Suomeen saapuneet matkailijat heidän siirtyessä maahantulopisteeltä omaehtoiseen karanteeniin, tai jos heillä on omaehtoisen karanteenin aikana välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella
 • Terveydenhuollon henkilöstölle kaikessa potilastyössä. Suositus koskee myös potilaita, omaisia, opiskelijoita ja vierailijoita
 • Aina julkisissa sisätiloissa (mm. päiväkodit, koulut jne.) ja yleisötilaisuuksissa mukaan lukien koulut ja oppilaitokset alakoulun 6. luokista alkaen
 • Yksityisten palveluntarjoajien tiloissa (kaupat, pankit jne.)
 • Toisen asteen oppilaitoksissa (mukaan lukien lukiot) ja korkeakouluissa
 • Työpaikoilla sisätiloissa, joissa maskin käyttö on mahdollista

Ryhmäharrastustoiminta

 • Aikuisten sisäliikunnan ryhmäharrastustoiminta on keskeytyksissä 28.2.2021 saakka. Yhdistysten ja urheiluseurojen edellytetään toimivan samoin.
 • Lasten ja nuorten ryhmäharrastustoiminta (<18v) voi jatkua. Toiminnassa on noudatettava eri viranomaisten, kunnan ja lajiliittojen koronaohjeistuksia.
 • Kilpa- ja huippu-urheilun harjoittelu- ja kilpailumahdollisuudet turvataan. Ottelutapahtumat järjestetään ilman yleisöä. Näiltä osin päätökset tekee aluehallintovirasto.
 • Zeppelin-hiihdot siirtyvät järjestettäväksi su 28.2. ja Pertin hiihto siirtyy järjestettäväksi la 27.3.2021. Molempien tapahtumien järjestäminen ratkeaa lopullisesti epidemiatilanteen mukaan lähempänä ta-pahtuma-ajankohtaa.

Julkiset tilat

 • Kempeleen kunnan hallinnassa olevat julkiset tilat pidetään suljettuina su 28.2.2021 saakka. Yksityisten toimijoiden/yritysten suositellaan toimivan samoin.
  • Kuntosalit ja ryhmäliikuntaan, kontaktilajeihin, joukkueurheiluun sekä muuhun vastaavaan liikuntaan tai urheiluun käytettävät tilat, museot ja muut kulttuurikohteet, sisäleikkipuistot ja sisäleikkipaikat, kauppakeskuksen yleiset tilat jne.
  • Poikkeuksena kilpa- ja huippu-urheilutoiminta, <18v harrastustoiminta ja pienryhmäharrastaminen (esim. sulkapallo, tennis jne.).
 • Virkistysuimala Zimmari pidetään yleisöltä suljettuna su 28.2.2021 saakka
  • Poikkeuksena esikoulun ja koulun uimaopetus, <18v harrastustoiminta, ohjattu kuntoutus ja >65v seniorit ma 22.2 alkaen.
 • Kempelehalli pidetään yleisöltä suljettuna su 28.2.2021 saakka
  • Poikkeuksena kilpa- ja huippu-urheilutoiminta, <18v harrastustoiminta, pienryhmäharrastaminen (esim. sulkapallo, tennis, golfsimulaattori) ja kuntosalitoiminta
 • Kirjasto toimii rajoitetusti su 28.2.2021 saakka.
 • Toimintakeskus Zytyke toimii rajoitetusti su 28.2.2021 saakka.
 • Päivätoiminta Zytkäri toimii rajoitetusti su 28.2.2021 saakka.
 • Kempele Akatemian tilat pidetään suljettuina su 28.2.2021 saakka. Nuorisotyön ryhmätoiminnot toteute-taan pääosin etänä su 28.2.2021 saakka, poislukien <10 hengen pienryhmätoiminta.

Yleisötilaisuudet

 • Sisä- ja ulkotiloissa tapahtuvien yleisötilaisuuksien osallistujamäärä rajataan 10 henkilöön.

Yksityistilaisuudet

 • Yksityistilaisuuksien osallistujamäärä rajataan 10 henkilöön. Yksityistilaisuuksia järjestettäessä noudatetaan ohjeita turvaetäisyyksistä, maskin käytöstä ja hygieniakäytännöistä, joilla ehkäistään koronavirustartuntoja. Suositellaan hyödyntämään etäosallistumista.

Ikääntyneet ja riskiryhmät

 • Vierailuja tulee välttää su 28.2.2021 saakka sekä kunnan että yksityisten toimijoiden asumispalveluissa ja hoivayksiköissä. Myös vierailuja terveyskeskussairaalaan tulee välttää, kuitenkin erityistapauksissa asiasta voi sopia tk-sairaalan henkilökunnan kanssa. Riskiryhmäläiset tulee ylipäätään huomioida erityisesti varotoimia noudattaen.
 • Julkiset ja yksityiset palveluntuottajat ryhtyvät omassa toiminnassaan tehostettuihin suojaustoimenpiteisiin, joilla varmistetaan korkean sairastumisriskin ryhmien suojaaminen koronavirustartunnalta. Toimenpiteissä noudatetaan THL ohjeistusta.

Varhaiskasvatus ja perusopetus

 • Toiminta järjestetään normaalisti koronasuosituksia noudattaen. Maskisuositus 6. luokista ylöspäin.
 • Lasten varhaiskasvatuskerhotoiminta jatkuu normaalisti koronasuosituksia noudattaen.
 • Esikko- ja perhekerhot ovat tauolla su 28.2.2021 saakka.

Lukio, ammattikoulu, opisto

 • Kempeleen lukio on lähiopetuksessa
  • Penkkarit siirtyvät järjestettäväksi 13.4 ja Vanhojen tanssit 30.4.
 • Kempeleen 10 -luokkatoiminta on lähiopetuksessa.
 • Kempele Opiston yksilöopetus on lähiopetuksessa, ryhmätoiminnot siirtyvät lähiopetukseen ma 22.2. alkaen.
 • Koulutuskuntayhtymä OSAO on lähiopetuksessa.

Etätyösuositus

 • Kaikki työntekijät työskentelevät etätyössä mahdollisimman laajasti.

Etäkokouskäytännöt

 • Hyödynnetään mahdollisimman kattavasti etäkokouskäytäntöjä työpaikkojen, luottamushenkilötoiminnan ja vapaa-ajan kokouksissa.

Ravitsemusliikkeet

 • Ravitsemusliikkeiden aukioloa, anniskeluaikaa ja asiakaspaikkamäärää rajoitetaan valtioneuvoston asetuksen mukaisesti.

Lisätietoa

Kempeleen kunnan eri palveluyksiköt viestivät uusista koronatoimista ja niiden vaikutuksista palvelujen järjestämiseen yksityiskohtaisemmin kuntalaisille, sidosryhmille ja muille toimijoille eri tiedotuskanavia hyödyntäen.