Kokoontumisrajoitukset jatkuvat, tilojen sulkupäätös puretaan

su 9. tammikuuta 2022 11.24.00

Alueellinen koronakoordinaatioryhmä kokoontui lauantaina 8.1. ja Pohjois-Suomen aluehallintovirasto päivitti alueen rajoitustoimia vielä lauantai-illan aikana. Yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten järjestämistä rajoitetaan edelleen Pohjois-Pohjanmaan kunnissa 9.1.–31.1.2022. Pienet (korkeintaan 5 henkilön) ulkotapahtumat sallitaan, ja tämä mahdollistaa esimerkiksi sen, että aluevaalien ehdokkaat voivat tavata äänestäjiä ulkotiloissa. Yksityistilaisuuksia ei suositella toistaiseksi järjestettävän lainkaan.

Samalla Pohjois-Suomen aluehallintovirasto purkaa aiemman Pohjois-Pohjanmaan mm. urheilu-, liikunta- ja virkistystiloja koskevan sulun välittömästi, koska edellytykset sulkupäätökselle eivät tällä hetkellä täyty. Sairaalahoidon ylikuormituksen uhka on tällä hetkellä väistynyt. Siksi harrastustilat, kuten uimahallit ja ryhmäliikuntatilat, on mahdollista avata kaikenikäisille. Kempelehalli avaa ovensa jo tänään, Zimmari pyritään saamaan auki maanantaina. Yksiköt tiedottavat aukioloista omilla sivuillaan tarkemmin.

Aluehallintovirasto ei valmistele tällä hetkellä etäkouluun siirtymiseen johtavia sulkupäätöksiä. Lasten harrastustoimintaa koskevat rajoitustoimet otetaan käyttöön vain, jos se on pandemian torjumisessa välttämätöntä.

Alueellinen koordinaatioryhmä kokoontuu linjaamaan rajoitustoimista seuraavan kerran tiistaina 11.1.2022.

Koronatoimenpiteet Kempeleen kunnassa (päivitetty 9.1.2022)


Maskisuositukset (koskevat yli 12-vuotiaita)

 • julkisissa sisätiloissa
 • matkalla koronavirustestiin ja ennen testituloksen valmistumista, jos on välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella.
 • joukkoliikenteessä etenkin ruuhka-aikana.
 • varhaiskasvatuksessa, peruskouluissa ja toisen asteen oppilaitoksissa työntekijöille sekä neljännen ja sitä
 • ylempien luokka-asteiden oppilaille.
 • laajasti sosiaali- ja terveydenhuollon toimipisteissä henkilökunnalle, potilaille ja vierailijoille.

Hygieniaohjeet

Koronaturvallisuuden varmistaminen (AVI)

 • Aluehallintovirasto määrää tartuntatautilain pykälän 58 d mukaisesti, että asiakas- ja yleisötilojen käyttö pitää Pohjois-Pohjanmaan maakunnan kuntien alueilla järjestää siten, että tiloissa voidaan ehkäistä asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien lähikontaktien aiheuttamaa tartunnan riskiä.
 • Määräys on voimassa 31.1.2022 saakka.
 • AVIn tiedote 4.1.2022: https://avi.fi/tiedote/-/tiedote/69928920

Aluevaaleissa huomioitavat kokoontumisrajoitukset ja tilojen käyttörajoitukset (AVI)

 • Kokoontumisrajoitukset koskevat yleisötilaisuuksia, myös vaalikampanjoiden osalta. Yleisötilaisuuksia ovat esimerkiksi erilaiset vaalituvat ja -teltat, joihin kutsutaan ihmisiä keskustelemaan. Tässä epidemiatilanteessa aluehallintovirasto suosittaa vahvasti erilaisten keskustelu- ja tapaamistilaisuuksien järjestämistä etänä esimerkiksi internetin välityksellä. Esitteiden tai tuotteiden jakaminen satunnaisille ohikulkijoille ei ole yleisötilaisuus, mutta ohikulkijoiden ohjaaminen rajattuun tilaan lähekkäin on. Tilaisuuden järjestäjän on huolehdittava, että tilaisuudessa noudatetaan aluehallintoviraston määräyksiä yleisömäärästä ja että sallittua määrää ei ylitetä missään vaiheessa.
 • AVIn tiedote asiasta 5.1.2022: https://avi.fi/tiedote/-/tiedote/69928984

Yleisötapahtumat/tilaisuudet (AVI)

 • Pohjois-Suomen aluehallintovirasto kieltää tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla Pohjois-Pohjanmaan maakunnan kuntien alueella kaikki sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset.
 • Pohjois-Suomen aluehallintovirasto kieltää tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla Pohjois-Pohjanmaan maakunnan kuntien alueella kaikki ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 5 (viisi) henkilöä.
 • Määräys on voimassa 31.1.2022 saakka. Valtioneuvosto on hyväksynyt asetukset koronapassin käytön rajoittamisesta määräaikaisesti. Asetuksilla rajoitetaan koronapassin käyttöä niin, että ajalla 30.12.2021 – 20.1.2022 koronapassia ei voi käyttää yleisötilaisuuksissa ja asiakastiloissa vaihtoehtona alueellisille rajoituksille.
 • AVIn tiedote 8.1.2022: https://avi.fi/tiedote/-/tiedote/69929103
 • Aluehallintoviraston koronainfo toimijoille p. 0295 016 666 (ma-pe 8.30-11.30 ja 12.30-16), koronainfo@avi.fi

Etätyösuositus

 • Etätyötä suositellaan tekemään toistaiseksi kaikissa sellaisissa työtehtävissä, joissa se on mahdollista.

Etäkokoussuositus

 • Kokoonnutaan pääosin etäyhteyksin työpaikkojen, luottamushenkilötoiminnan ja vapaa-ajan kokouksiin.

Yksityistilaisuudet

 • Suositellaan, ettei yksityistilaisuuksia järjestetä.

Opetustoiminta

 • Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen opetuksen, vapaan sivistystyön, aikuisten perusopetuksen ja aikuisten taiteen perusopetuksen järjestämisessä siirrytään etäopetukseen 16.1.2022 saakka. Suositus ei kuitenkaan koske välttämätöntä lähiopetusta.
 • Etäopetussuositus ei koske perusopetusta, ammatillista koulutusta eikä lukiokoulutusta.
 • Opetus- ja kulttuuriministeriö ja THL ovat päivittäneet suosituksensa opetuksen ja koulutuksen järjestäjille: https://okm.fi/-/paivitetyt-suositukset-varhaiskasvatukseen-opetukseen-ja-koulutukseen-koronaepidemianehkaisemiseksi

Ravitsemusliikkeet

Ikääntyneet ja riskiryhmät

Koronan antigeeni-kotitestit

 • Suositellaan antigeeni-kotitestejä hyvänä lisänä terveydenhuollossa tehtävien koronatestien rinnalle. Kotitestit soveltuvat niille henkilöille, joilla on hengitysinfektion oireita, kuten kuumetta, nuhaa tai yskää. Jos kotitestistä saa positiivisen testituloksen, tulee se vahvistaa terveydenhuollossa tehtävällä koronatestillä.
 • Huomiota tulee kiinnittää myös siihen, että käyttää nimenomaan antigeenitestiä, eikä esimerkiksi vastaainetestiä. Oireinen sote-työntekijä ei voi tulla töihin negatiivisen kotitestin perusteella, vaan negatiivisuus täytyy todeta terveydenhuollossa otetulla testillä.

Lisätietolinkkejä:
OYS: oyskorona.fi/
AVI: https://avi.fi/usein-kysytyt-kysymykset
THL: www.thl.fi
Kempele: https://www.kempele.fi/sosiaali-ja-terveys/tietoa-koronaepidemiaan-liittyvista-toimenpiteista.html