Kempeleläiset huipputyytyväisiä kuntaansa

ke 18. tammikuuta 2017 12.46.00

Yli 90% asukastyytyväisyyskyselyyn vastanneista kempeleläisistä piti kunnan kokonaiskuvaa myönteisenä, selviää tutkimuksesta, joka toteutettiin yhteistyössä RedoCap Oy/Tutkimuspalvelut.fi:n kanssa marras-joulukuussa 2016. Peräti 94 % vastanneista suosittelisi kuntaa asuinpaikkana myös muille.

Tyytyväisyys omaan kuntaan näkyi myös suhtautumisessa kuntaliitoksiin. 92 % suhtautui mahdolliseen kuntaliitokseen kielteisesti. Lisäksi tyytyväisyys omaan kuntaan näkyi poismuuttamisen halukkuudessa, sillä 89 % vastanneista piti sitä epätodennäköisenä vaihtoehtona.

Kempele koetaan rauhallisena, turvallisena ja viihtyisänä kuntana. Samoja asioita pidettiin myös tärkeimpinä arvoina. Kunnan kehittymisen ja elinvoimaisuuden kannalta oleellisinta on työpaikkojen lisääminen.

Ilahduttavaa oli, että kunnan viestinnän sanomaa pidettiin oikeana. Vastaajien mielestä kunnan tulee markkinoida itseään aktiivisesti ja tuoda esille monipuolisesti paikallista toimintaa. Aineiston perusteella Kempeleen slogan ”Hyvä kasvaa Kempeleessä” on juuri se, millaiseksi asukkaat kotikuntansa kokevat.

Erityisesti terveyspalvelut saivat kiitosta

Liikunta-, kirjasto - ja sosiaali- ja terveyspalvelut olivat käytetyimpiä palveluja. Tärkeimmiksi koettiin terveyskeskuksen lääkäri- ja hammaslääkäripalvelut, joihin oltiin pääosin erittäin tyytyväisiä tai tyytyväisiä. Samoin merkittävänä pidettiin veden hyvää laatua ja monipuolisia kaupallisia palveluja. Niihinkin oltiin erittäin tyytyväisiä.

Tärkeimpänä kehityskohteena pidettiin julkisen liikenteen parantamista.

Vastanneet pääosin kahden aikuisen ja 1-2 lapsen talouksia

Kysely toteutettiin kunnan kotisivuilla ja facebookissa, ja siihen vastasi 400 kuntalaista. Vastaajista suurin osa oli 26 - 60 -vuotiaita. Vastaajaprofiileista valtaosa oli kahden aikuisen ja 1-2 lapsen talouksia. Kempeleessä on mitattu asukastyytyväisyyttä säännöllisesti vuodesta 2002 lähtien.

Lisätietoja: hallintojohtaja Virva Maskonen, p. 044 497 2238