Kempeleläiset haluavat jatkaa kuntana

ti 5. kesäkuuta 2018 12.00.00

Kuntalaisäänestys Kempeleen kunnan nimikkeen muuttamisesta Kempeleen kaupungiksi on ratkennut. Huhti-toukokuun aikana järjestetyssä kuntalaisäänestyksessä äänioikeutettuja olivat kaikki 16 vuotta täyttäneet kempeleläiset. Äänioikeutettuja oli kaikkiaan 13 055. Ääniä annettiin 6 956. Äänestyksen tulos laskettiin keskusvaalilautakunnan johdolla tiistaiaamuna 5.6.2018.

Kuntalaisäänestyksen tulos

Äänestysprosentti 53,3 %

Kempeleen kunta 4 464 ääntä 64,2 %
Kempeleen kaupunki 2 477 ääntä 35,6 %

Annettuja ääniä 6 956
Hylättyjä ääniä 15

Kuntalaisäänestyksen tulos on neuvoa-antava. Kempeleen valtuusto päättää lopullisesti asiasta syyskuussa 2018 uuden Kempele -sopimuksen hyväksymisen yhteydessä.

Kuntalaisäänestyksen lisäksi Kempeleen peruskoulut järjestivät omat varjoäänestyksensä asiassa. Koululaisista 51,9% äänesti kuntaa ja 48,1% kaupunkia.

Valtuuston puheenjohtaja Jarmo Haapaniemi iloitsee kuntalaisten äänestysinnosta: ”On hienoa, että kuntalaiset ovat näin sankoin joukoin halunneet vaikuttaa asiassa. Äänestyksen tulos luo hyvän perustan valtuustolle päättää asiasta kesän jälkeen”.

Myös kunnanhallituksen puheenjohtaja Antti Ollikainen on myös tyytyväinen: ”Asia on kiinnostanut ja keskusteluttanut kuntalaisia. Olemme saaneet kuntalaisten osallistamisesta, kuntalaisäänestyksen järjestämisestä ja nuorten mukaan ottamisesta äänestykseen paljon positiivista palautetta.”

Kunnanjohtaja Tuomas Lohi toteaa kuukausien prosessin sujuneen mallikkaasti ja olleen rakentava, ja hän uskoo siitä olevan hyötyä pitkälle tulevaisuuteen: ”Lienee ensimmäinen kerta Kempeleen historiassa, kun kunnan identiteetistä, olemuksesta ja näkymistä käydään niin laajamittaista keskustelua kaikenikäisten kuntalaisten keskuudessa kuin tämän prosessin aikana on käyty. Tässä on kertynyt yhteistä henkistä pääomaa, jolle meillä on varmasti tulevaisuudessa rutkasti käyttöä.”

Lisätietoja:

Valtuuston pj Jarmo Haapaniemi 040-839 1803
Hallituksen pj Antti Ollikainen 040-721 0311
Kunnanjohtaja Tuomas Lohi 0500-688 594

Kunta vai kaupunki -asiaa koskeva infopaketti löytyy nettisivuillamme kempele.fi/kuntavaikaupunki