Ikähoivan tiedote 19.3. klo 12.00

to 19. maaliskuuta 2020 11.45.00

Ikääntyneiden palveluiden toiminta koronavirusepidemian aikana:

 • Kunnan kotihoito ja kotisairaanhoito toimivat normaalisti, mutta aikatauluissa voi esiintyä viivästystä. Kannattaa odottaa rauhallisesti, mikäli hoitaja ei tavalliseen aikaan saavu kotikäynnille vaan poikkeaa normaalista käyntiajasta.
 • Hoitohenkilökunnassa voi olla useampia uusia sijaisia ja hoitohenkilökunnassa olla vaihtuvuutta. Myös hoitajat voivat altistua infektioille virusepidemian aikana.

 • Akuutit palvelutarpeen arviointikäynnit pyritään toteuttamaan lakisääteisessä ajassa.
 • Uudet kiireettömät palvelutarpeen arvioinnit siirretään 13.4.2020 jälkeen toteutettavaksi.
 • Ikähoivan palveluohjaajat huolehtivat iäkkäiden henkilöiden sekä erityistä tukea tarvitsevien asiakkaiden riittävästä arvioinnista.

 • Vanhusten palvelutalolla, osoitteessa Hovintie 12, ateriapalvelun asiakkaat voivat käydä ruokailemassa normaalisti, mutta sinne tulo flunssaisena on kielletty. Flunssaisen asiakkaan on hyvä soittaa kotihoitoon tapahtuneesta ja sopia korvaavasta järjestelystä.
 • Kotiin kuljetetaan aiemmin tilattuja kotipakkausaterioita normaalisti.
 • Uusien asiakkaiden kotipakkausaterioiden järjestelyissä voi esiintyä viivästystä.

 • Vanhusten päivätoiminta on suljettu 18.3.2020 alkaen 13.4.2020 saakka.
 • Vanhusten palvelutalolle osoitteessa Hovintie 12, on kielletty vierailut ja sovitut tapahtumat 18.3.2020 alkaen 13.4.2020 saakka.

 • Turvapuhelinpalveluiden tilauksissa ja asennuksien aikatauluissa voi esiintyä viivästystä.
 • Hakemusten, kuten omaishoidontuen, kuljetuspalveluiden ja tehostetun palveluasumisen, käsittelyajoissa voi esiintyä viivästystä.

 • Akuuteissa vuorohoidon ja tilapäishoidon järjestelyissä saattaa esiintyä viivästystä. Toiveita palvelukodista ei voida huomioida.
 • Tehostetun palveluasumisen pitkäaikaisen hoivan järjestelyissä saattaa esiintyä viivästystä.