Suurhankkeen työt ovat käynnistyneet Kempeleen Zatelliitin eritasoliittymästä

to 15. kesäkuuta 2017 14.42.00

Vt 4:n parannustyöt käynnistyvät Oulussa

Vt 4 Oulu-Kemi -parannushanke etenee ja tietyöt käynnistyvät Zatelliitin eritasoliittymän lisäksi myös Oulussa, jossa työt keskittyvät Kaakkurin ja Pateniemen liittymien väliselle alueelle. Urakassa Vt 4 saa kolmannet kaistat Vt 22:n (Kajaanintie) ja Vt 20:n (Kuusamontie) väliselle osuudelle. Lisäksi parannetaan mm. eritasoliittymiä.

Vt 4:n parannustyöt käynnistyivät toukokuussa Kempeleessä Zatelliitin liittymän rakentamisella ja kesäkuun aikana työt alkavat myös Oulussa. Moottoritielle rakennetaan molempiin suuntiin yhdet lisäkaistat Vt 22:n ja Vt 20:n välille. Melusuojausta parannetaan ja eritasoliittymiin rakennetaan uusia ramppeja ja kaistoja Kaakkurin, Lintulan, Laanilan, Linnanmaan ja Pateniemen kohdissa. Lisäksi Oulujoen yli tehdään uusi kevyen liikenteen silta.

Parannustyöt valmistuvat Kempeleen osalta 2018 ja Oulussa vuoden 2019 aikana. Oulussa työt etenevät vaiheittain ja muun muassa kolmannet kaistat valmistuvat jo 2018. Pääurakoitsija on Kempeleessä Lemminkäinen Infra Oy ja Oulussa Destia Oy. Valvontakonsulttina on Proxion CC Oy.

Tietöiden ajan on käytössä kaksi ajokaistaa molempiin suuntiin ja alennetut nopeusrajoitukset. Vilkkaalla tieosuudella liikkuu päivittäin noin 30 000 – 55 000 ajoneuvoa ja ruuhkautumista on Liikenneviraston projektipäällikkö Jukka Päkkilän mukaan vaikea välttää. Käytännössä ruuhkat keskittyvät Kontinkankaan ja Laanilan eritasoliittymien väliselle tieosuudelle.

“Liikenteellisesti haasteellisin kohta on Oulujoen pohjoispuolella sijaitsevan Hintantien risteyssillan uusiminen. Tietöiden ollessa vilkkaimmillaan kannattaa aikatauluihin ottaa joustoa, välttää ruuhka-aikoja sekä käyttää mahdollisuuksien mukaan julkista liikennettä tai polkupyörää”, Päkkilä opastaa.

Kempeleessä Zatelliitin kohdalla kiertotie on käytössä siltatöiden ajan. Rakennettaessa ramppien rakennekerroksia laskee nopeusrajoitus kyseisissä kohdissa kiertoteiden tasolle (50 km/h).

Tärkeä hanke koko seudulle

Oulun kaupungin liikenneinsinööri Erkki Martikaisen mukaan moottoritien kolmikaistaistaminen Oulujoen kohdalla parantaa huomattavasti liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta. Myös joukkoliikennettä ja erilaisia älyliikenteen ratkaisuja päästään kehittämään selvästi aiempaa paremmin. Lisäksi asuntolueiden melusuojaukset ja kevyen liikenteen yhteydet paranevat merkittävästi.

Kempeleen kunnanjohtaja Tuomas Lohen mukaan Zatelliitin uusi eritasoliittymä tarjoaa uuden sisääntulotien Kempeleeseen ja helpottaa pahasti kuormittuneen Zeppeliinin eritasoliittymän liikennekuormaa.

“Moottoritieliittymä on tärkeä myös kunnan vetovoimaisuuden ja elinvoimaisuuden kannalta, sillä Zatelliitin alueelle rakentuu merkittävä yritysalue ja vetovoimainen kauppapaikka”, Lohi painottaa.

Kempeleen ja Oulun osuuksien jälkeen työt käynnistyvät välillä Kello-Kemi, jossa muun muassa jatketaan moottoritietä, tehdään ohituskaistoja sekä parannetaan liittymiä. Hankkeet kilpailutetaan myöhemmin ja ne valmistuvat vuosina 2020-21.

Vt 4:n parannushankkeen etenemisestä saa ajantasaista tietoa hankkeen verkko- ja Facebook-sivuilta. http://www.liikennevirasto.fi/vt4oulu-kemi
https://www.facebook.com/vt4oulukemi

Lisätietoja:

Jukka Päkkilä
Projektipäällikkö, Liikennevirasto
Puh. 029 534 3755
jukka.pakkila@liikennevirasto.fi

Risto Lippo
Työpäällikkö, Destia Oy
Puh. 040 583 6128
risto.lippo@destia.fi

Tapani Uusitalo
Työpäällikkö, Lemminkäinen Infra Oy
Puh. 050 528 1280
tapani.uusitalo@lemminkainen.com

Vt 4 on yksi Suomen valtaväylistä ja sen parantaminen välillä Oulu-Kemi sisältää työkohteita Kempeleessä, Oulussa, Iissä ja Simossa. Hankkeen toimenpiteillä parannetaan liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta sekä elinkeinoelämän kuljetusten toimintavarmuutta. Hankkeen kustannusarvio on 155 Meur, josta kuntien osuus on noin 30 miljoonaa euroa. Työt ajoittuvat vuosille 2017–2021.