Positiivisuuden kautta kunnossapito kuntoon!

pe 12. helmikuuta 2016 15.22.00

Oulun seudun kävelyn ja pyöräilyn edistämistyössä vuoden 2016 teemana on ”kunnossapito kuntoon!”. Korkeatasoinen pyöräteiden ja jalkakäytävien kunnossapito on mitä edullisinta terveyden edistämistä. Oikea-aikaisella ja tehokkaalla kunnossapidolla on saatavissa suuria yhdyskuntataloudellisia säästöjä ympärivuotisen pyöräilyn korkeamman määrän ja vähentyvien liukastumistapaturmien myötä. Esimerkiksi Oulun seudulla on arvioitu tapahtuvan noin 2 800 kaatumistapaturmaa vuosittain, joista aiheutuu noin 21,7 M€ vuotuiset kustannukset. Kansallisen kaatumistapaturmatutkimuksen (2001) mukaan talvella jopa 60 prosentissa kaatumistapaturmista puutteellinen kunnossapidon taso on ollut tapaturmaan vaikuttanut tekijä. Kunnossapidon tason nostamisella on mahdollisuus vähentää kaatumistapaturmista aiheutuvia kustannuksia merkittävästi ja tehdä talvisin liikkumisesta turvallisempaa.

Lauhat talvet aiheuttavat liukkaita kelejä

Oulun seudulla kunnossapidon taso on ollut tunnetusti korkea muihin suomalaisiin kaupunkeihin verrattuna. Parantamisen varaa toki aina on. Etenkin viime vuosien lauhat talvet ovat aiheuttaneet hankaluuksia etenkin pyöräteiden ja jalkakäytävien kunnossapidolle lämpötilan vaihdellessa nollan molemmin puolin. Liukkaat keliolosuhteet ovat lisääntyneet jopa sydäntalvella lumipolanteen pehmentyessä ja taas jäätyessä.

Kunnossapito on ennen kaikkea palvelua, jolla on kauaskantoisia vaikutuksia ihmisten terveyteen ja koko liikennejärjestelmän toimivuuteen. Oulun seudun kävely- ja pyöräilytyöryhmä haluaa kannustaa Oulun seudun kunnossapitäjiä panostamaan kävelijöiden ja pyöräilijöiden parempaan palveluun. Oulun kaupungin uuden karttapohjaisen internet-sovelluksen kautta pyöräilijät ja kävelijät voivat jättää myös positiivista palautetta hyvin tehdystä kunnossapitotyöstä. Uuden Oulun kaupungin palautejärjestelmän lisäksi Oulun seudulla on käynnistetty reaaliaikaista talvihoidon toimenpiteiden raportointi Oulunliikenne.fi –palvelussa. Aluksi raportointia testataan ELY:n jalankulku- ja pyöräteiden osalta ja jatkossa kokeilua laajennetaan myös Oulun kaupungin väylille.

Palkintoja urakoitsijoille ja palautteen antajille

Talvikauden 2016 päätteeksi palkitaan parasta palautetta saanut urakoitsija vuoden kunnossapitäjän kunniakirjalla ja kiertopalkinnolla. Voittaja julkistetaan Oulun seudun kuntien ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen www-sivuilla sekä asiasta laadittavassa mediatiedotteessa. Lisäksi Oulun kaupungin e-karttapalvelun kautta tulleiden positiivisten palautteiden antajien joukosta arvotaan Jopo -polkupyörälle uusi onnellinen omistaja talven päätteeksi toukokuussa 2016.

Lisätiedot:

Karttapalaute: https://e-kartta.ouka.fi/eFeedback/fi/Feedback/3-Kadut%20liikenne%20ja%20venepaikat

Reaaliaikaisen kunnossapidon pilotti Oulunliikenne.fi –palvelussa:

http://www.oulunliikenne.fi/#/kavely

http://www.oulunliikenne.fi/#/pyoraily

Sosiaalinen media: #kpkuntoon

Oulun seudun pyöräily- ja kävelykoordinaattorit

Reijo Vaarala, puh. 040 7160 769. reijo.vaarala(at)ramboll.fi

Timo Perälä, puh. 040-7060415, timo.perala(at)navico.fi