Lentokentäntien nykypaikan kehittämisselvityksen laatiminen on käynnistynyt

ke 25. tammikuuta 2017 11.40.00

Suunnitelmaratkaisuja esitellään keskiviikkona 25.1.2017 klo 17.30-19.00 Oulunsalon yhteisötalon valtuustosalissa.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Oulun kaupunki ja Kempeleen kunta ovat yhteistyössä käynnistäneet maantie 815 Lentokentäntien nykypaikan kehittämisselvityksen laatimisen. Suunnittelujakso on maantie 816 Hailuodontie - valtatie 4 Pohjantien länsipuolinen ramppiliittymä. Suunnittelujakson pituus on noin 4,7 km.

Työn tavoitteena on suunnitella Lentokentäntien sujuvuuden ja liittymäjär-jestelyjen parantamiseksi tarvittavat toimenpiteet. Työssä selvitetään toimenpiteiden vaikutukset liikenteeseen, maankäyttöön, ympäristöön ja talouteen. Lisäksi arvioidaan alustavat rakentamiskustannukset ja tehdään esitys toimenpiteiden toteuttamisesta.

Työssä ideoidaan vaihtoehtoisia ratkaisuja tien poikkileikkauksen leventämisestä, liittymäjärjestelyistä sekä kevyen liikenteen ja joukkoliikenteen järjestelyistä. Suunnittelussa otetaan huomioon kaavat, liikenneverkon ja maankäytön kehittämissuunnitelmat sekä liikennemäärien kehitys.

Suunnitelmia esitellään keskiviikkona 25.1.2017 klo 17.30-19.00 Oulunsalon yhteisötalon valtuustosalissa. Lentokentäntien kehittämisselvityksen tulokset julkaistaan raportissa, joka valmistuu keväällä 2017.

Lisätietoja antavat:

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus,
Marjo Paavola, puh. 0295 038 348, s-posti: marjo.paavola@ely-keskus.fi

Oulun kaupunki
Harri Vaarala , puh. 044 703 2108, s-posti: harri.vaarala@ouka.fi

Kempeleen kunta
Eelis Rankka , puh. 050 463 6502, s-posti: eelis.rankka@kempele.fi

Plaana Oy
Jorma Hämäläinen, puh. 040 776 1544, s-posti: jorma.hamalainen@plaana.fi