Koronatoimenpiteet Kempeleen kunnassa su 23.5.2021 saakka (päivitetty 5.5.)

ke 5. toukokuuta 2021 11.00.00

Pohjois-Pohjanmaan alueellinen koordinaatioryhmä linjasi tiistaina 4.5. kokouksessaan, että alue on Oulua lukuun ottamatta epidemian perustasolla. Koordinaatioryhmä totesi, että ulko- ja sisäliikuntatiloja voidaan kuntien niin päättäessä avata äitienpäivän jälkeen (10.5. alkaen). Myös yksityis- ja yleisötilaisuuksien rajoitukset väljenevät 10:stä 20:een samasta päivästä lähtien. Kokoontumissa ja kokouksissa on noudatettava suojaetäisyyksiä ja maskisuosituksia. On myös hyvä huomioida, että vaikka rokotuskattavuus paranee koko ajan, myös rokotetut voivat sairastua ja levittää lieväoireisina tautia vielä rokottamattomiin. Varovaisuus ja vastuullisuus pitää siten muistaa kaikessa toiminnassa myös rokotettuna.

Ajantasaista ja jatkuvasti päivittyvää tietoa kunnan korona- ja koronarokotustilanteesta löytyy tästä linkistä: https://www.kempele.fi/sosiaali-ja-terveys/tietoa-koronaepidemiaan-liittyvista-toimenpiteista.html

Maskisuositus (koskee yli 12-vuotiaita)

 • Aina joukkoliikenteessä ja muissa julkisissa liikennevälineissä esimerkiksi takseissa
 • Koronavirustestiin hakeutuvat henkilöt matkalla näytteenottoon ja ennen testituloksen valmistumista, jos on välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella
 • Riskialueelta Suomeen saapuneet matkailijat heidän siirtyessä maahantulopisteeltä omaehtoiseen karanteeniin, tai jos heillä on omaehtoisen karanteenin aikana välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella 
 • Terveydenhuollon henkilöstölle kaikessa potilastyössä. Suositus koskee myös potilaita, omaisia, opiskelijoita ja vierailijoita
 • Aina julkisissa sisätiloissa (mm. päiväkodit, koulut jne.) ja yleisötilaisuuksissa mukaan lukien koulut ja oppilaitokset alakoulun 6. luokista alkaen
 • Yksityisten palveluntarjoajien tiloissa (kaupat, pankit jne.)
 • Toisen asteen oppilaitoksissa (mukaan lukien lukiot) ja korkeakouluissa
 • Työpaikoilla sisätiloissa, joissa maskin käyttö on mahdollista

 

Ryhmäharrastustoiminta

 • Aikuisten ryhmäharrastustoiminta voi jatkua ma 10.5. alkaen. Toiminnassa on noudatettava eri viranomaisten, kunnan ja lajiliittojen koronaohjeistuksia. Harrasteryhmien enimmäiskoko vuorolla voi olla 20 henkilöä, mutta jakautumista pienryhmiin mahdollisuuksien mukaan suositellaan.
 • Lasten ja nuorten ryhmäharrastustoiminta (<18v) voi jatkua normaalisti. Toiminnassa on noudatettava eri viranomaisten, kunnan ja lajiliittojen koronaohjeistuksia.
 • Kilpa- ja huippu-urheilun harjoittelu- ja kilpailumahdollisuudet turvataan. Ottelutapahtumat järjestetään ilman yleisöä. Näiltä osin päätökset tekee aluehallintovirasto.

 

Julkiset tilat

 • Kempeleen kunnan hallinnassa olevat julkiset tilat avataan ma 10.5. alkaen. Toiminnassa on noudatettava eri viranomaisten ja kunnan koronaohjeistuksia.
 • Virkistysuimala Zimmari avataan rajoitetusti (50% täyttö) ma 10.5. alkaen.
 • Kempelehalli avataan ma 10.5. alkaen.
 • Kirjasto, museot ja kulttuurilaitokset toimivat normaalisti.
 • Toimintakeskus Zytyke toimii normaalisti ma 10.5. alkaen.
 • Päivätoiminta Zytkäri toimii normaalisti ma 10.5. alkaen.
 • Kempele Akatemian tilat ovat avoinna normaalisti ma 10.5. alkaen.  
 • Nuorisotyö toimii normaalisti.

Yleisö- ja yksityistilaisuudet

 • Yleisötilaisuuksien osallistujamäärä rajataan 20 henkilöön (ma 10.5. alkaen, AVI linjaa).
 • Yksityistilaisuuksien osallistujamäärä rajataan 20 henkilöön (ma 10.5. alkaen).

Ikääntyneet ja riskiryhmät

 • Vierailuja tulee välttää su 23.5.2021 saakka sekä kunnan että yksityisten toimijoiden asumispalveluissa ja hoivayksiköissä. Myös vierailuja terveyskeskussairaalaan tulee välttää, kuitenkin erityistapauksissa asiasta voi sopia tk-sairaalan henkilökunnan kanssa. Riskiryhmäläiset tulee ylipäätään huomioida erityisesti varotoimia noudattaen.
 • Julkiset ja yksityiset palveluntuottajat ryhtyvät omassa toiminnassaan tehostettuihin suojaustoimenpiteisiin, joilla varmistetaan korkean sairastumisriskin ryhmien suojaaminen koronavirustartunnalta. Toimenpiteissä noudatetaan THL ohjeistusta.

 

Varhaiskasvatus ja perusopetus

 • Toiminta järjestetään normaalisti koronasuosituksia noudattaen. Maskisuositus 6. luokista ylöspäin.
 • Lasten varhaiskasvatuskerhotoiminta jatkuu normaalisti koronasuosituksia noudattaen.

 

Lukio, ammattikoulu, opisto, korkeakoulut, yliopisto

 • Kempeleen lukio on lähiopetuksessa.
  • Ylioppilasjuhlat järjestetään rajoitetusti. Lukio informoi asiasta erikseen.
  • Vanhojen Tanssit siirtyvät järjestettäväksi 27.8.
 • Kempeleen 10 -luokkatoiminta on lähiopetuksessa.
 • Kempele Opisto toimii lähiopetuksessa.
 • Koulutuskuntayhtymä OSAO on lähiopetuksessa.
 • Ammattikorkeakoulut ja yliopisto ovat etäopetuksessa.

 

Etätyösuositus

 • Kaikki työntekijät työskentelevät etätyössä mahdollisimman laajasti su 23.5. saakka.

 

Etäkokouskäytännöt

 • Hyödynnetään pääasiassa etäkokouskäytäntöjä työpaikkojen ja vapaa-ajan kokouksissa.
 • Alle 20 henkilön luottamushenkilötoimielimet voivat kokoontua normaalisti ma 10.5. alkaen. Toimielinkokoontumisen tavasta päättää ao. puheenjohtaja. Riskien vähentämiseksi huomiota on kiinnitettävä kokoustilojen väljyyteen, suojaetäisyyksiin ja kokouspaikan hygieniaan (desifiointiaineet, maskit ym.).

 

Ravitsemusliikkeet

 • Ravitsemusliikkeiden aukioloa, anniskeluaikaa ja asiakaspaikkamäärää rajoitetaan valtioneuvoston asetuksen mukaisesti.

 

Kempeleen kunnan eri palveluyksiköt viestivät uusista koronatoimista ja niiden vaikutuksista palvelujen järjestämiseen yksityiskohtaisemmin kuntalaisille, sidosryhmille ja muille toimijoille eri tiedotuskanavia hyödyntäen.

 

Lisätietolinkkejä:
oyskorona.fi/
www.thl.fi
https://www.kempele.fi/sosiaali-ja-terveys/tietoa-koronaepidemiaan-liittyvista-toimenpiteista.html