Koronatoimenpiteet Kempeleen kunnassa 3.8.2021 saakka

ti 6. heinäkuuta 2021 13.18.00

Pohjois-Pohjanmaan alueellinen koronakoordinaatioryhmä kokoontui 29.6. arvioimaan epidemiatilannetta. Koordinaatioryhmä linjasi kevennyksiä alueella voimassa oleviin suosituksiin. Epidemia on alueella perustasolla, eikä alueella ole enää tarvetta koronaviruksen vuoksi etätyö- tai etäkokoussuosituksille, vaan näiltä osin suositukset puretaan.

Maskisuositus (koskee yli 12-vuotiaita)

 • Joukkoliikenteessä.
 • Koronavirustestiin hakeutuessa ja ennen testituloksen valmistumista, jos on välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella.
 • Riskialueelta Suomeen saapuessa, kun siirrytään maahantulopisteeltä omaehtoiseen karanteeniin.
 • Jos on omaehtoisen karanteenin aikana välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella.

Ryhmäharrastustoiminta

 • Toimii normaalisti.

 

Julkiset tilat

 • Avoinna normaalisti.

 

Yleisö- ja yksityistilaisuudet

 • Mahdollisuus järjestää normaalisti. Järjestäjän huolehdittava käsienpesun mahdollistamisesta, tartuntojen leviämistä estävistä toimintaohjeista sekä tilojen tehostetusta siivoamisesta.

 

Ikääntyneet ja riskiryhmät

 • Vierailuja tehtävä harkitusti ja varovaisuutta noudattaen sekä kunnan että yksityisten toimijoiden asumispalveluissa ja hoivayksiköissä. Vierailuista terveyskeskussairaalaan sovitaan tk-sairaalan henkilökunnan kanssa.
 • Julkiset ja yksityiset palveluntuottajat noudattavat toiminnassaan tehostettuja suojaustoimenpiteitä, joilla varmistetaan korkean sairastumisriskin ryhmien suojaaminen koronavirustartunnalta. Toimenpiteissä noudatetaan THL ohjeistusta.

 

Varhaiskasvatus ja perusopetus

 • Toimii normaalisti.

 

Lukio, ammattikoulu, opisto, korkeakoulut, yliopisto

 • Toimivat normaalisti.

 

Etätyösuositus

 • Työntekijät työskentelevät normaalisti. Etätöistä voi sopia normaalien voimassa olevien ohjeistusten mukaisesti esimiehen kanssa.

 

Etäkokouskäytännöt

 • Työpaikoilla voi kokoontua normaalisti, mutta hyödynnetään mahdollisuuksien ja tarpeen/harkinnan mukaan etäkokouskäytäntöjä työpaikkojen ja vapaa-ajan kokouksissa.
 • Luottamushenkilötoimielimet voivat kokoontua normaalisti.

 

Ravitsemusliikkeet

 • Ravitsemusliikkeiden aukioloa, anniskeluaikaa ja asiakaspaikkamäärää rajoitetaan valtioneuvoston asetuksen mukaisesti.

 

Kempeleen kunnan eri palveluyksiköt viestivät uusista koronatoimista ja niiden vaikutuksista palvelujen järjestämiseen yksityiskohtaisemmin kuntalaisille, sidosryhmille ja muille toimijoille eri tiedotuskanavia hyödyntäen.

Lisätietolinkkejä:
oyskorona.fi/
www.thl.fi
https://www.kempele.fi/sosiaali-ja-terveys/tietoa-koronaepidemiaan-liittyvista-toimenpiteista.html