Koronapassin käyttö laajenee Zimmariin ja Kempelehallille

ti 7. joulukuuta 2021 14.56.00

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on päätöksellään kieltänyt 3.12.2021 alkaen sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 20 henkilöä (Tartuntatautilaki §58 1.mom.). Lisäksi AVI on päättänyt, että 7.12.2021 alkaen asiakas- ja yleisötiloista vastaavien toimijoiden on järjestettävä tilojen käyttö siten, että asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien sekä seurueiden lähikontaktin aiheuttamaa koronatartunnan riskiä voidaan ehkäistä (Tartuntatautilaki §58 d). Koronapassi on vaihtoehto rajoituksille laissa määritellyissä tilanteissa. Rajoitukset ovat voimassa 31.12.2021 asti. AVIn päätökset velvoittavat kuntien lisäksi seuroja, yhteisöjä, säätiöitä ja muita oikeushenkilöitä, yksityisiä elinkeinonharjoittajia, uskonnollisia yhdyskuntia ja julkisoikeudellisia laitoksia.

Koronapassin tarkastukset alkavat virkistysuimala Zimmarissa. Jatkossa uimaan pääsee ainoastaan näyttämällä koronapassia ja kuvallista henkilöllisyystodistusta. Myös Kempelehallilla otetaan koronapassi käyttöön yli 20 hengen vuoroilla/tapahtumissa. AVI:n ohjeet velvoittavat myös seuroja. Kempeleen kunnan liikuntapalvelut edellyttävät, että kunnan tiloissa toimivat urheiluseurat ja muut toimijat noudattavat oma-aloitteisesti Pohjois-Suomen aluehallintoviraston (AVI) ohjeita. Koronapassia ei vaadita alle 16-vuotiailta. Koronapassin edellytyksenä on joko saatu rokotesuoja, 72 tunnin sisällä saatu negatiivinen koronatesti tai todistus sairastetusta koronataudista. Kehotamme lataamaan tai tulostamaan paperisen koronapassin etukäteen Omakannasta. Koronapassin voi tulostaa veloituksetta myös Kempeleen kirjastolla Zeppeliinissä. Kempeleen kunnassa on myös voimassa yleinen maskisuositus. Kasvomaskia ei tarvitse käyttää urheilusuorituksen aikana, eikä sen käyttöä edellytetä myöskään alle 12-vuotiailta.

Lisätietoa: https://www.kempele.fi/sosiaali-ja-terveys/tietoa-koronaepidemiaan-liittyvista-toimenpiteista.html