Kempeleen kunnan toimenpiteet yritystoiminnan tukemiseksi koronavirusepidemian aikana

ti 24. maaliskuuta 2020 17.41.00

Tiedote 24.3.2020

Kempeleen kunnan toimenpiteet yritystoiminnan tukemiseksi koronavirusepidemian aikana

Hankinnat

  • Kempeleen kunnan yksiköt aikaistavat tälle vuodelle suunniteltuja, välttämättömiksi katsomiaan hankintoja.
  • Kempeleen kunnan hankinnat pyritään mahdollisuuksien mukaan kohdistamaan paikallisiin yrityksiin hankintalaki ja kilpailulainsäädäntö huomioiden.
  • Pienhankintoja pyritään suuntaamaan sellaisille paikallisille toimijoille, joiden osalta tilanne on koronaviruksen vuoksi haastavinta.
  • Tekniset palvelut pyrkii käyttämään henkilöstövajetilanteissa paikallisia alihankkijoita mahdollisuuksien mukaan.

Tukitoimet Kempeleen kunnan omistamien toimitilojen vuokralaisille

  • Kempeleen kunta myöntää hakemuksen perusteella tapauskohtaisesti 50 % - 100 % vuokrahuojennuksen omistamiensa kiinteistöjen osalta sellaisille pienyrittäjille, jotka joutuvat supistamaan toimintaansa, keskeyttämään toimintansa tai kokonaan sulkemaan toimitilansa. Vuokrahuojennuksen kesto riippuu koronakriisin pituudesta, ja se sovitellaan erikseen yrityskohtaisesti.

Kempeleen elinkeinopalvelut

  • Kempeleen kunnan elinkeinopalvelujen koko henkilöstö on käytettävissä yritysten tukena rahoitus- ja ongelmatilanneratkaisujen löytämisessä.
  • Kempeleen kunnan elinkeinopalvelut järjestävät mm. maksuttomia yrityksille suunnattuja ajankohtaisia koulutuksia, virtuaalisia etäkahviloita ym.

Vetoomukset

  • Kempeleen kunta vetoaa paikallisiin yrityksiin, että ne toteuttavat mahdollisuuksiensa mukaan kunnan edellä linjaamia toimenpiteitä myös omassa toiminnassaan.
  • Kempeleen kunta vetoaa kuntalaisiin, että jokainen pyrkii ostoskäyttäytymisessään huomioimaan paikallisten yritysten palvelut ja tarjonnan.