Yksityisten teiden talviauraus kunnan toimesta ja siitä perittävä maksu

ke 20. syyskuuta 2017 13.31.00

Yksityisten teiden auraaminen kuuluu yleensä tiekunnalle tai osakkaille.

Kempeleen kunta auraa kustannuksellaan kadut kevyenliikenteen väylineen. Kunta auraa kuitenkin sopimusperusteisesti seuraavat  taajaman ulkopuoliset kokoojateinä toimivat yksityiset tiet:

- Ylipääntie-Tuohinontie-Isoaukiontie-Rajakorventie kunnan rajaan saakka
- Luonungintie Välikorventien risteykseen saakka ja Välikorventie
- Niittyrannantie Helpikujan risteykseen saakka
- Teppolantie
- Mourungintie (kääntöpaikalle saakka)
- Tahkoseläntie ja Liimatantie kunnan rajaan saakka

Talvikautena 2017-2018 kunta ottaa aurattavaksi sellaiset asuinkiinteistöille johtavat yksityiset tiet, joiden osakkaat yhteisesti suorittavat kunnalle maksun, jonka suuruus on 0,90 euroa/m (sis. alv 24%) kertaa tien pituus 50 m:n tarkkuudella ja joka liittyy läheisesti muihin kunnan auraamiin teihin. Auraukseen voidaan ottaa myös alle 100 m pitkä tie, maksu näiltä teiltä on pienin tiekohtainen maksu 90 euroa (sis. alv 24%). Suurin taloutta kohden perittävä maksu on 135 euroa (sis. alv 24%).

Niiden, jotka haluavat yksityisen tiensä kunnan aurattavaksi, tulee ilmoittaa aurauksesta 30.11.2017 mennessä. Ilmoitus on jätettävä sähköpostilla tai puhelimella Kempeleen kuntaan:

Tomi Väisänen
tomi.vaisanen@kempele.fi
p. 050 453 1466

Ilkka Koskenkorva
ilkka.koskenkorva@kempele.fi
p. 050 316 9658

Kunta mittaa tien pituuden ja tarkistaa, että tie liittyy muihin kunnan aurattaviin teihin. Lasku lähetetään tien osakkaiden yhdyshenkilölle, joka kerää osakkailta laskua vastaavan summan. Kun lasku on maksettu, kunta hoitaa tien aurauksen seuraavan talvikauden aikana.

Yksityisen tien tiekunta tai osakkaat velvoitetaan asentamaan aurattavalle tielle viitat, huolehtimaan tien tasaamisesta ennen tien jäätymistä sekä poistamaan haittaavan puuston.