Vammaispalveluiden tiedote (päivitetty 1.4.)

ke 1. huhtikuuta 2020 13.45.00

Vammaispalveluiden palveluohjaus- ja sosiaalityössä järjestetään välttämättömät vammaispalvelut.

Kiireettömiä sovittuja tapaamisia siirretään. Tapaamme asiakkaita vain välttämättömissä asioissa, ensisijaisesti palvelemme puhelimitse.

Palveluohjaaja Silja Airaksinen, puh. 050 463 6301
Palveluohjaaja Maaret Alavesa, puh. 040 357 6445

Toimintakeskus Zytykkeen päivätoiminta ja työtoiminta on suljettu ajalla 18.3.-13.5.20.

Kehitysvammaisten asuntola Martintalossa ovat vierailut ja kotilomat katkolla 13.5.20 saakka. Asiat hoidetaan ensisijaisesti puhelimitse.

Asumisen tuessa palvelua supistetaan. Vain erittäin välttämättömät kotikäynnit tehdään asiakkaan luona käyden. Suositaan ensisijaisesti puhelinkontakteja ja välttämään asiakaskäyntejä paikan päällä. Mahdollista asiointiapua on mahdollista kysyä vammaispalveluista.

Tukihenkilötoiminta, joka on ensisijaisesti tarkoitettu harrastus- ja virkistystoimintaan jää katkolle 13.5.20 saakka. Yksin asuvien osalta välttämättömät esim. kauppa-asioinnit voidaan toteuttaa. Tämä toteutetaan ensisijaisesti kunnan omana toimintana. Mahdollista asiointiapua voi kysyä vammaispalveluista.

Henkilökohtaisen avun suhteen toimitaan samalla periaatteella kuin tukihenkilötoiminnassa. Palvelua supistetaan, mikäli se on mahdollista asiakkaan tarpeen mukaan.
Ohjeita kotihoidon henkilöstölle.

Lisätietoja
Vammaispalveluiden esimies Piia Kangas-Mustonen, puh. 044 497 2206
Vammaispalveluiden palvelusihteeri Kristina Ahl, puh. 040 487 8062