TERVEYSKESKUSMAKSU KÄYNTIMAKSUKSI 1.1.2017

ke 21. joulukuuta 2016 07.59.00

Avosairaanhoidon lääkärillä käynneistä peritään 1.1.2017 alkaen käyntimaksu:

- enintään kolmelta käynniltä kalenterivuodessa

- 18 vuotta täyttäneiltä

- ei peritä veteraaneilta

- käyntimaksu on 20,90 €

- vuosimaksua ei ole enää käytössä

Terveydenhuollon asiakasmaksuihin ei tule muita muutoksia