Siirtyminen tuntiperusteiseen laskutukseen varhaiskasvatuksessa

ti 28. helmikuuta 2017 14.23.00

Kempeleessä aloitetaan tuntiperusteinen asiakasmaksuperintä ensi toimikauden alussa 1.8.2017 kunnallisissa päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa. Pikkukokon ympärivuorokautisessa sekä Kokkokankaan päiväkodissa tuntiperusteinen laskutus aloitetaan kokeiluna 1.4.2017.

Perheet tekevät sopimuksen lapsen hoitoajasta ennen tuntiperusteisen laskutukseen siirtymisestä yksikön esimiehen kanssa. Sopimuksessa lapselle valitaan maksuluokka, joka rajaa hänen kuukausittain käytössä olevan hoitoajan. Lapsen hoitoajat ilmoitetaan yksikköön etukäteen.

Maksuluokat ovat:

Käytössä olevat tunnit/kk

Maksuprosentti kokoaikaisesta

varhaiskasvatuksesta

Hoitopäivän keskim. pituus, mikäli lapsi

on hoidossa kaikkina toimintapäivinä

0 - 80 h 50 % alle 4 h
81 - 105 h 60 % alle 5 h
106 - 120 h 75 % alle 5 h 30 min
121 - 150 h 90 % alle 7 h
yli 151 h - 100 % yli 7 h

Esiopetusikäisellä lapsella, joka tarvitsee maksuttoman esiopetuksen lisäksi täydentävää varhaiskasvatusta, maksuluokat ovat:

Käytössä olevat tunnit/kk

Maksuprosentti kokoaikaisesta

varhaiskasvatuksesta

Hoitopäivän keskim. pituus, mikäli lapsi

on hoidossa kaikkina toimintapäivinä

Vain maksuton esiopetus 4 h/päivä
0 - 70 h 50 % alle 3 h 30 min
71 - 100 h 60 % alle 5 h
yli 101 h - 85 % yli 5 h

On huomioitava, että hoitoaikaperusteiseen sopimukseen siirtyminen ei koske perheitä, joilla on varhaiskasvatuslain (11 a §) mukainen oikeus 20 tunnin viikoittaiseen varhaiskasvatukseen.

Tuntiperusteiseen laskutukseen siirtymisestä tiedotetaan kevään aikana tarkemmin.