Sankaripuiston leikkipuiston kyselyn yhteenveto

ke 18. tammikuuta 2017 12.35.00

Linnakankaalle rakentuvan Sankarinpuiston leikkipuiston lähiasukkaista vastasi 43 % sähköiseen kyselylomakkeeseen.
Eniten vastauksia saatiin Keisarinkurvista, Sankarinkurvista sekä Välskärinkurvin tulevilta asukkailta. Kiitos kaikille osallistuneille.

Kyselyyn vastanneissa talouksissa on sata alle 18-vuotiasta, joista 65 on iältään 0-6 vuotta. Osallistujista puolet käy leikkipuistossa
2-3 kertaa viikossa ja usein aikuinen on lasten mukana. Alueella olevista lähipuistoista viihdytään eniten Röllipuistossa ja Linnakankaan
koulun takana olevassa maamäessä.

Puistoon ajatellut loivat kumpareet saivat kannatusta, samoin leikkipuiston suojaaminen kasvillisuudella.
Leikkipuiston tärkeimpinä toimintoina pidettiin kiipeilyä, keinumista ja liukumista. Ehdotetuista välineistä pidetyin oli isojen lasten tornimainen
monitoimiväline. Parhaaksi keinuistuinten kombinaatioksi tuli vaihtoehto, jossa on pesäkeinu + 1 lautakeinu ja 1 turvaistuin.

Kyselyn toiveissa nousi esille toteuttamiskelpoisia ideoita. Hedelmäpuista ja marjakasveista oltiin erityisesti innostuneita.
Kiipeilyä, erilaisia liukumäkiä ja karusellia toivottiin useassa palautteessa, samoin liikuntavälineitä kuten myös pientä pelialuetta.
Hyvinä esimerkkipuistoina mainittiin Oulun kaupungin Ainolan ja Metsokankaan keskusleikkipuistot.

Käytettävien resurssien puitteissa pyritään Sankarinpuiston leikkipuistossa huomioimaan toiveet kasvillisuudesta, leikkivälineistä ja
liikuntamahdollisuuksista. Lähialueelle on tulossa erilaisia liikunta ja virkistysmahdollisuuksia, kun Linnakangastalo ympäristöineen
rakentuu yhtenäiskouluksi. Tahkoselän entinen läjitysalue tulee virkistyskäyttöön ja Linnakallion louhosalue lähtee kehittymään.

Sari Palo
kunnanpuutarhuri
puh. 0444972512