Myytävänä polttopuita

ti 27. helmikuuta 2018 11.55.00

Tekniset palvelut myy tarjousten perusteella polttopuita. Myytävät kasat sijaitsevat:
Kokookankaalla, Kokkokankaan päiväkodin - Haukkakaarto 17 välisellä puistoalueella ja Linnakankaan läjitysalueella, Tahkoseläntie 165, puukasakartta.
Puukasat on numeroitu. Tarjouksen voi jättää kaikista kasoista, mutta tarjoajalla on mahdollisuus saada vain kaksi kasaa.
Tarjoukset tulee tehdä tarjouslomakkeilla, joita saa kunnantalon neuvonnasta os. Asemantie 1 tai tästä.
Tarjoukset tulee jättää suljetussa kirjekuoressa perjantaihin 9.3.2018 klo 12.00 mennessä, merkillä POLTTOPUUT kunnantalon neuvontaan Asemantie 1 tai kirjaamoon os. kirjaamo@kempele.fi. Maksu laskutetaan. Polttopuut voi hakea, kun lasku on  maksettu.

Lisätietoja:
Paula Taskila p. 050 316 9669
Ilkka Koskenkorva p. 050 316 9658