Myytävänä polttopuita

ti 24. tammikuuta 2017 15.15.00

Ympäristöpalvelut myy tarjousten perusteella polttopuuta.
Myytävät kasat sijaitsevat Kokkokankaalla, Kokkokankaan päiväkodin - Haukkakaarto 17
välisellä puistoalueella (15 kasaa).

Puukasat on numeroitu. Tarjouksen voi jättää kaikista kasoista, mutta tarjoajalla on
mahdollisuus saada vain kaksi kasaa.

Tarjoukset tulee tehdä tarjouslomakkeella, jonka saa kunnan varikolta osoitteesta
Ekohaka 5, 90440 Kempele, kunnantalon neuvonnasta os. Asemantie 1 tai tästä linkistä.

Tarjoukset tulee jättää suljetussa kirjekuoressa perjantaihin 3.2.2017 klo 12.00 mennessä,
merkillä POLTTOPUUT
- kunnanvarikolle Ekohaka 5 (ma-to klo 7.00-15.30 ja pe 7.00-13.30)
- kunnantalon neuvontaan Asemantie 1 (klo 9.00-15.00)
- kirjaamoon os. kirjaamo@kempele.fi

Maksu laskutetaan. Polttopuut voi hakea, kun lasku on maksettu.

Lisätietoja antaa Paula Taskila p. 050 316 9669

25.1.2017
Ympäristöpalvelut