Myytävänä polttopuita

ti 6. marraskuuta 2018 14.10.00

Tekniset palvelut myy tarjousten perusteella polttopuita. Myytävät kasat sijaitsevat:

Metsärinteellä Hovimetsäntien ja Käpälälaudan risteyksessä ja Kokkokankaalla, Kokkokankaan päiväkodin - Haukkakaarto 17 välisellä puistoalueella, kartta.

Puukasat on numeroitu. Tarjouksen voi jättää kaikista kasoista, mutta tarjoajalla on mahdollisuus saada vain kaksi kasaa.

Tarjous tulee tehdä tarjouslomakkeilla, joita saa kunnantalon neuvonnasta os. Asemantie 1 tai Kempeleen kunnan internet-sivuilta osoitteesta www.kempele.fi.

Tarjoukset tulee jättää suljetussa kirjekuoressa perjantaihin 16.11.2018 klo 12.00 mennessä, merkillä POLTTOPUUT
- kunnantalon neuvontaan Asemantie 1
- kirjaamoon os. kirjaamo@kempele.fi

Maksu laskutetaan. Polttopuut voi hakea, kun lasku on maksettu.

Lisätietoja: kunnallistekniikan työnjohtaja Paula Taskila p. 050 316 9669