Maakunnan koronatilanne jatkuu vakavana

ti 4. tammikuuta 2022 19.48.00

Alueellinen koordinaatioryhmä kokoontui tarkastelemaan alueen tilannekuvaa 4.1. Pohjois-Pohjanmaan koronatilanne on säilynyt tammikuun ensimmäiselle viikolle tultaessa edellisviikkojen kaltaisena. Tartuntoja todetaan edelleen paljon ja tilanne aiheuttaa merkittävää kuormitusta niin perusterveydenhuollolle kuin erikoissairaanhoidollekin. Sairaalahoitoa vaatineiden potilaiden määrissä ei ole tapahtunut joulun ja vuodenvaihteen aikana merkittäviä muutoksia. Omikron-variantin vaikutusta epidemiatilanteen kehittymiseen seurataan Pohjois-Pohjanmaalla aktiivisesti.

Tähän mennessä alueella on todettu yhteensä viisi uuden variantin aiheuttamaa tartuntaa.

Pohjois-Pohjanmaalla on voimassa useita rajoituksia ja suosituksia epidemian hillitsemiseksi. Koordinaatioryhmä katsoo, että rajoitukset ovat edelleen välttämättömiä alueen terveydenhuollon kantokyvyn turvaamiseksi.

Koronatoimenpiteet Kempeleen kunnassa (päivitetty 4.1.2022)

Maskisuositukset (koskevat yli 12-vuotiaita)

 • julkisissa sisätiloissa
 • matkalla koronavirustestiin ja ennen testituloksen valmistumista, jos on välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella.
 • joukkoliikenteessä etenkin ruuhka-aikana.
 • varhaiskasvatuksessa, peruskouluissa ja toisen asteen oppilaitoksissa työntekijöille sekä neljännen ja sitä
 • ylempien luokka-asteiden oppilaille.
 • laajasti sosiaali- ja terveydenhuollon toimipisteissä henkilökunnalle, potilaille ja vierailijoille.


Etätyösuositus

 • Etätyötä suositellaan tekemään toistaiseksi kaikissa sellaisissa työtehtävissä, joissa se on mahdollista.


Etäkokoussuositus

 • Kokoonnutaan pääosin etäyhteyksin työpaikkojen, luottamushenkilötoiminnan ja vapaa-ajan kokouksiin.


Yleisötapahtumat/tilaisuudet (AVI)

 • Aluehallintovirasto kieltää tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla kokonaan Pohjois-Pohjanmaan maakunnan kuntien alueilla kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset.
 • Määräys on voimassa 15.1.2022 saakka. Tämän päätöksen mukaisten rajoitusten sijasta ei ole mahdollista ottaa käyttöön tartuntatautilain 58 i §:n mukaista EU:n digitaalista koronatodistusta.
 • AVIn tiedote 29.12.2021: https://avi.fi/tiedote/-/tiedote/69928717
 • Aluehallintoviraston koronainfo toimijoille p. 0295 016 666 (ma-pe 8.30-11.30 ja 12.30-16), koronainfo@avi.fi


Tilojen väliaikainen sulkeminen asiakkailta ja osallistujilta (AVI)

 • Aluehallintovirasto määrää tartuntatautilain 58 g §:n 1 momentin nojalla kaikki Pohjois-Pohjanmaan maakunnan kuntien alueilla sijaitsevat tartuntatautilain 58 g §:n 4 momentin kohdissa 1, 2, 3, 4 ja 6 tarkoitetut yleisölle avoimet tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitetut asiakas-, osallistuja- ja odotustilat suljettaviksi asiakkailta ja osallistujilta siltä osin, kuin niitä käytetään 58 g §:n 4 momentissa tarkoitettuun toimintaan. Määräys koskee seuraavia tiloja:
  • joukkueurheiluun, ryhmäliikuntaan, kontaktilajien harrastamiseen ja muuhun vastaavaan urheiluun tai liikuntaan käytettävät sisätilat ja muut vastaavat sisäliikuntatilat
  • yleiset saunat sekä uimahallien, maauimaloiden ja kylpylöiden allastilat sekä niiden välittömässä yhteydessä olevat pukuhuonetilat;
  • tanssipaikat sekä kuorolaulutoimintaan, harrastajateatteriin tai muuhun vastaavaan ryhmäharrastustoimintaan käytettävät tilat;
  • huvi- ja teemapuistot, tivolit sekä eläintarhojen sisätilat;
  • kauppakeskusten yleiset oleskelutilat pois lukien vähittäiskaupan liiketilat ja palvelujen tarjoamiseen käytettävät tilat sekä kulku niihin.
 • Edellä mainittuja tiloja voidaan kuitenkin käyttää vuonna 2005 syntyneiden ja sitä nuorempien lasten ohjattuun harrastustoimintaan sekä lakisääteisten palvelujen toteuttamiseen.
 • Tämä päätös ei koske ammattiurheilemista eikä yksityis- tai perhe-elämän piiriin kuuluvaa toimintaa.
 • Tämä määräys tilojen väliaikaisesta sulkemisesta ei koske sisäleikkipuistoja ja -paikkoja.
 • Määräys on voimassa 15.1.2022 saakka. Tämän päätöksen mukaisten rajoitusten sijasta ei ole mahdollista ottaa käyttöön tartuntatautilain 58 i §:n mukaista EU:n digitaalista koronatodistusta.
 • AVIn tiedote 29.12.2021: https://avi.fi/tiedote/-/tiedote/69928717
 • Lisätietoa: Aluehallintoviraston koronainfo toimijoille p. 0295 016 666 (ma-pe 8.30-11.30 ja 12.30-16), koronainfo@avi.fi


Yksityistilaisuudet

 • Yksityistilaisuuksia suositellaan järjestettävän mahdollisimman pienimuotoisesti (<20 henkeä).


Opetustoiminta

 • Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen opetuksen, vapaan sivistystyön, aikuisten perusopetuksen ja aikuisten taiteen perusopetuksen järjestämisessä siirrytään etäopetukseen 16.1.2022 saakka. Suositus ei kuitenkaan koske välttämätöntä lähiopetusta.
 • Etäopetussuositus ei koske perusopetusta, ammatillista koulutusta eikä lukiokoulutusta.
 • Opetus- ja kulttuuriministeriö ja THL ovat päivittäneet suosituksensa opetuksen ja koulutuksen järjestäjille: https://okm.fi/-/paivitetyt-suositukset-varhaiskasvatukseen-opetukseen-ja-koulutukseen-koronaepidemianehkaisemiseksi


Ravitsemusliikkeet

 • Ravitsemisliikkeissä anniskelu päättyy klo 17 ja anniskeluravintoloiden aukiolo päättyy klo 18. Ruokaravintoloissa anniskelu päättyy niin ikään klo 17 ja aukiolo sallitaan koronapassilla 18-20.
 • Asiakaspaikoista voi anniskeluravintoissa olla käytössä maksimissaan 50% ja ruokaravintoloissa 75% normaalista asiakaspaikkamäärästä. Ravintoloilla on oikeus edellyttää koronapassin käyttöä koko aukiolonsa ajan koko maassa.


Ikääntyneet ja riskiryhmät

 • Julkiset ja yksityiset palveluntuottajat noudattavat toiminnassaan tehostettuja suojaustoimenpiteitä, joilla varmistetaan korkean sairastumisriskin ryhmien suojaaminen koronavirustartunnalta. Toimenpiteissä noudatetaan THL ja sairaanhoitopiirin ohjeistusta.
 • Suositellaan harkitsemaan tarkoin vierailuja ikääntyneiden ja riskiryhmien luokse. Vieraillessa suositellaan käytettäväksi maskia ja hyvää käsihygieniaa.


Koronan antigeeni-kotitestit

 • Antigeeni-kotitestit ovat hyvä lisä terveydenhuollossa tehtävien koronatestien rinnalle. Kotitestit soveltuvat niille henkilöille, joilla on hengitysinfektion oireita, kuten kuumetta, nuhaa tai yskää. Jos kotitestistä saa positiivisen testituloksen, tulee se vahvistaa terveydenhuollossa tehtävällä koronatestillä. Huomiota tulee kiinnittää myös siihen, että käyttää nimenomaan antigeenitestiä, eikä esimerkiksi vasta-ainetestiä.


Lisätietolinkkejä:
OYS: oyskorona.fi/
AVI: https://avi.fi/usein-kysytyt-kysymykset
THL: www.thl.fi
Kempele: https://www.kempele.fi/sosiaali-ja-terveys/tietoa-koronaepidemiaan-liittyvista-toimenpiteista.html