Kuntakuulumisia koronaepidemian keskeltä

to 9. huhtikuuta 2020 15.05.00

Talven selkä alkaa taittua ja kevät ottaa lopullista niskalenkkiä kylmästä ja pimeästä. Pääsiäinen koittaa, vaikka virpojat huiskuttelivatkin vitsojaan tänä vuonna etänä. Kesä on ovella.

Olemme eläneet viimeviikot historiallisia aikoja. Koronavirusepidemian aiheuttamat poikkeusolot ovat vaikuttaneet meidän jokaisen arkeen niin töissä kuin kotonakin. Juuri nyt näyttäisi siltä, että erilaisten rajoitusten ja sääntelyn aikaa tullaan elämään vielä ainakin lähiviikot. Samalla koko yhteiskuntaa ravisuttavan koronaviruskriisin vaikutukset alkavat heijastua yhä laajemmin ja konkreettisemmin kaikkialle. Ilma on sakeana kysymyksiä, ja tunnelmaa raskauttavat moninaiset huolet, epävarmuus ja pelko. Monen tajuntaa rassaa kysymys, miten tässä lopulta käy?

Elämme ajanjaksoa, joka on meille kaikille uusi ja outo: kaikesta etukäteissuunnittelusta huolimatta emme ehkä sittenkään olleet tällaiseen osanneet tässäkään maassa varautua. Ihminen on perimmiltään kuitenkin selviytyjä, ja se selviää tälläkin kertaa. Yhteinen vitsaus yhdistää, ja vielä jossain määrin etsinnässä oleva tie ulos kriisistä löydetään. Koronavirusepidemia tullaan selättämään, yhdessä.

Yleistilanne kunnassa on säilynyt kriisiviikkojen aikana rauhallisena. Väestökasvu on jatkunut vahvana, erityisesti syntyvyys on ollut kovassa nosteessa, ja työllisyystilanne on säilynyt vakaana. Palveluja on järjestetty ja kehitetty kriisin keskellä parhaan kyvyn mukaan tilanteiden ja tarpeiden vaatimalla tavalla. Kunta on tiedottanut virusepidemian vaikutuksista palvelujen järjestämiseen mm. kunnan nettisivuilla, sosiaalisessa mediassa ja paikallislehti Rantalakeudessa. Epidemia on ulottanut vaikutuksensa meihin kaikkiin. Onkin ollut ensiarvoisen tärkeää, että yhteistyö kunnan, seurakunnan, yritysten ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa on ollut hyvää ja tiivistä.

Vaikka siirtyminen poikkeusoloihin tapahtui nopeasti, mitään ylitsepääsemättömiä ongelmia ei ole ilmennyt. Kunnan päättäjät ja henkilöstö ovat suhtautuneet tilanteeseen ja muutoksiin vastuullisesti, ja sitoutuneet asioiden hoitoon esimerkillisesti. Olen saanut lukuisia viestejä siitä, kuinka työyhteisöjen jäsenet ovat zempanneet toisiaan, olleet toistensa vertaistukena ja kehittäneet toimintatapoja yhdessä. Tämä kaikki on tärkeää yhteenhiileen puhaltamista. Yhdessätekeminen kasvattaa luottamuspääomaa, jolle on käyttöä pitkälle tulevaisuuteen.

On ollut hienoa myös huomata, kuinka kypsästi kodit ja eri-ikäiset kempeleläiset ovat kriisiaikaan suhtautuneet. Lukuisat kuntalaiset ovat ilmoittautuneet auttaviksi käsipareiksi, yhteisöt koonneet voimavaransa apua tarvitsevien tueksi ja yrittäjät justeeranneet palvelujaan vallitsevia olosuhteita vastaaviksi. Kaikkialla kuulee uskoa valavaa zemppihenkeä: me selviämme tästä! Yhteisössämme piilee valtaisa voima.

Meneillään olevan kriisin vaikutuksia kuntiin ja kuntatalouteen on vielä monilta osin ennenaikaista arvioida. Selvää kuitenkin on, että moni asia muuttuu peruuttamattomasti, ja moni normaaliolojen itsestäänselvyys nousee jälleen uuteen arvoon. Kunnassa on otettu lyhyessä ajassa valtaisa digiloikka, joka on koskenut käytännössä kaikkia toimintoja luottamushenkilöorganisaatio mukaan lukien. Tapa tehdä työtä muuttuu ja monipuolistuu pysyvästi, ja esimerkiksi etätyön mahdollisuuksia tullaan tulevaisuudessa hyödyntämään nykyistä enemmän eri palveluissa.

Valitettavasti koronakriisi jättää pysyvän jäljen myös kunnan talouteen. Laskun suuruudesta on vasta hyviä arvauksia, mutta koko kuntakentän tasolla puhutaan useista miljardeista. Valtiovallan tukitoimien laajuudesta riippuu, kuinka iso siivu tuosta laskusta valuu yksittäisiin kuntiin. Tämän hetken arvio kuitenkin on, että Kempeleenkin tulopohja romahtaa jo kuluvan vuoden aikana vähintään 5 miljoonalla eurolla, minkä lisäksi erityisesti erikoissairaanhoidon kustannusten ennakoidaan nousevan rajusti. Teemme jatkuvasti arviota taloudellisen tilanteen kehittymisestä ja luomme kokonaisvaltaista tilannekuvaa. Ne luovat pohjan tulevien kuukausien päätöksenteolle. On kuitenkin selvää, että tulemme elämään lähivuodet taloudellisesti ja toiminnallisesti kovia aikoja.

Tämän kriisin keskellä on tärkeää pitää mielessä presidentti Niinistön vetoomus: otetaan fyysistä etäisyyttä, mutta vaalitaan henkistä läheisyyttä. Pidetään siis yhtä, mutta vältetään joukkokokoontumisia. Yhtälailla tärkeää on myös se, että säilytämme vaikeuksien keskellä uskomme tulevaisuuteen, kuten presidentti Koivisto aikanaan viisaasti lausui: ellemme varmuudella tiedä, kuinka tulee käymään, olettakaamme, että kaikki käy hyvin.

Rauhallista (etä)Pääsiäisenaikaa kaikille!

Tuomas Lohi

Kunnanjohtaja