Koronatoimenpiteet Kempeleen kunnassa su 9.5.2021 saakka (päivitetty 20.4.)

ti 20. huhtikuuta 2021 16.40.00

Pohjois-Pohjanmaan alueellinen koordinaatioryhmä totesi tiistaina 20.4. pitämässään kokouksessa, että maakunta on edelleen epidemian perustasolla. Tartuntamäärissä tapahtui viime viikon loppupuolella hienoista nousua, joka näyttää kuitenkin kuluvalle viikolle tultaessa taittuneen. Alueen suositukset ja rajoitukset säilyvät toistaiseksi pääasiassa ennallaan. Muutoksena aikaisempaan koordinaatioryhmä linjasi, että kulttuurilaitokset, kuten museot ja kirjastot, voidaan alueella avata, kun niissä asioidessa noudatetaan korona-ajan terveysturvallisuusohjeita. Ajantasaista ja jatkuvasti päivittyvää tietoa kunnan korona- ja koronarokotustilanteesta löytyy tästä linkistä: https://www.kempele.fi/sosiaali-ja-terveys/tietoa-koronaepidemiaan-liittyvista-toimenpiteista.html

Maskisuositus (koskee yli 12-vuotiaita)

 • Aina joukkoliikenteessä ja muissa julkisissa liikennevälineissä esimerkiksi takseissa
 • Koronavirustestiin hakeutuvat henkilöt matkalla näytteenottoon ja ennen testituloksen valmistumista, jos on välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella
 • Riskialueelta Suomeen saapuneet matkailijat heidän siirtyessä maahantulopisteeltä omaehtoiseen karanteeniin, tai jos heillä on omaehtoisen karanteenin aikana välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella 
 • Terveydenhuollon henkilöstölle kaikessa potilastyössä. Suositus koskee myös potilaita, omaisia, opiskelijoita ja vierailijoita
 • Aina julkisissa sisätiloissa (mm. päiväkodit, koulut jne.) ja yleisötilaisuuksissa mukaan lukien koulut ja oppilaitokset alakoulun 6. luokista alkaen
 • Yksityisten palveluntarjoajien tiloissa (kaupat, pankit jne.)
 • Toisen asteen oppilaitoksissa (mukaan lukien lukiot) ja korkeakouluissa
 • Työpaikoilla sisätiloissa, joissa maskin käyttö on mahdollista

 

Ryhmäharrastustoiminta

 • Aikuisten sisäliikunnan ryhmäharrastustoiminta on keskeytyksissä su 9.5.2021 saakka (pois lukien ohjatut pienryhmät). Yhdistysten ja urheiluseurojen suositellaan toimivan samoin.
 • Lasten ja nuorten ryhmäharrastustoiminta (<18v) voi jatkua. Toiminnassa on noudatettava eri viranomaisten, kunnan ja lajiliittojen koronaohjeistuksia.
 • Kilpa- ja huippu-urheilun harjoittelu- ja kilpailumahdollisuudet turvataan. Ottelutapahtumat järjestetään ilman yleisöä. Näiltä osin päätökset tekee aluehallintovirasto.

 

Julkiset tilat

 • Kempeleen kunnan hallinnassa olevat julkiset tilat pidetään suljettuina su 9.5.2021 saakka. Yksityisten toimijoiden/yritysten suositellaan toimivan samoin.
  • Kuntosalit ja ryhmäliikuntaan, kontaktilajeihin, joukkueurheiluun sekä muuhun vastaavaan liikuntaan tai urheiluun käytettävät tilat, sisäleikkipuistot ja sisäleikkipaikat, kauppakeskuksen yleiset tilat jne.
  • Poikkeuksena kilpa- ja huippu-urheilutoiminta, <18v harrastustoiminta ja pienryhmäharrastaminen (esim. sulkapallo, tennis jne.).
 • Virkistysuimala Zimmari pidetään yleisöltä suljettuna su 9.5.2021 saakka
  • Poikkeuksena esikoulun ja koulun uimaopetus, <18v harrastustoiminta, kuntoutus ja >65v seniorit (rajoitetusti).
 • Kempelehalli pidetään yleisöltä suljettuna su 9.5.2021 saakka
  • Poikkeuksena kilpa- ja huippu-urheilutoiminta, <18v harrastustoiminta, pienryhmäharrastaminen (esim. sulkapallo, tennis, golfsimulaattori) ja kuntosalitoiminta.  
 • Kirjasto, museot ja kulttuurilaitokset toimivat normaalisti.
 • Toimintakeskus Zytyke toimii rajoitetusti su 9.5.2021 saakka
 • Päivätoiminta Zytkäri toimii rajoitetusti su 9.5.2021 saakka
 • Kempele Akatemian tilat ovat avoinna rajoitetusti su 9.5.2021 saakka.
 • Nuorisotyö toimii normaalisti.

Yleisö- ja yksityistilaisuudet

 • Yleisötilaisuuksien osallistujamäärä rajataan 10 henkilöön.
 • Yksityistilaisuuksien osallistujamäärä rajataan 10 henkilöön.

 

Ikääntyneet ja riskiryhmät

 • Vierailuja tulee välttää su 9.5.2021 saakka sekä kunnan että yksityisten toimijoiden asumispalveluissa ja hoivayksiköissä. Myös vierailuja terveyskeskussairaalaan tulee välttää, kuitenkin erityistapauksissa asiasta voi sopia tk-sairaalan henkilökunnan kanssa. Riskiryhmäläiset tulee ylipäätään huomioida erityisesti varotoimia noudattaen.
 • Julkiset ja yksityiset palveluntuottajat ryhtyvät omassa toiminnassaan tehostettuihin suojaustoimenpiteisiin, joilla varmistetaan korkean sairastumisriskin ryhmien suojaaminen koronavirustartunnalta. Toimenpiteissä noudatetaan THL ohjeistusta.

 

Varhaiskasvatus ja perusopetus

 • Toiminta järjestetään normaalisti koronasuosituksia noudattaen. Maskisuositus 6. luokista ylöspäin.
 • Lasten varhaiskasvatuskerhotoiminta jatkuu normaalisti koronasuosituksia noudattaen.

 

Lukio, ammattikoulu, opisto, korkeakoulut, yliopisto

 • Kempeleen lukio on lähiopetuksessa. Vanhojen tanssit siirtyvät järjestettäväksi 27.8.
 • Kempeleen 10 -luokkatoiminta on lähiopetuksessa.
 • Kempele Opisto on lähiopetuksessa rajoitetusti.
 • Koulutuskuntayhtymä OSAO on lähiopetuksessa.
 • Ammattikorkeakoulut ja yliopisto ovat etäopetuksessa.

 

Etätyösuositus

 • Kaikki työntekijät työskentelevät etätyössä mahdollisimman laajasti.

 

Etäkokouskäytännöt

 • Hyödynnetään mahdollisimman kattavasti etäkokouskäytäntöjä työpaikkojen, luottamushenkilötoiminnan ja vapaa-ajan kokouksissa.

 

Ravitsemusliikkeet

 • Ravitsemusliikkeiden aukioloa, anniskeluaikaa ja asiakaspaikkamäärää rajoitetaan valtioneuvoston asetuksen mukaisesti.

 

Kempeleen kunnan eri palveluyksiköt viestivät uusista koronatoimista ja niiden vaikutuksista palvelujen järjestämiseen yksityiskohtaisemmin kuntalaisille, sidosryhmille ja muille toimijoille eri tiedotuskanavia hyödyntäen.

Lisätietolinkkejä:

oyskorona.fi/
www.thl.fi
https://www.kempele.fi/sosiaali-ja-terveys/tietoa-koronaepidemiaan-liittyvista-toimenpiteista.html