Koronatoimenpiteet Kempeleen kunnassa su 28.3.2021 saakka

to 4. maaliskuuta 2021 09.00.00

Koronatartuntojen määrä ja tartuntojen ilmaantuvuus ovat kääntyneet nousuun Pohjois-Pohjanmaalla. Meneillään olevien hiihtolomaviikkojen arvellaan lisäävän tartuntoja edelleen. Alueellinen koordinaatioryhmä kokoontui 2.3.2021. Ryhmä totesi, että epidemia on alueella edelleen kiihtymisvaiheessa. Tartuntojen määrä on jossain määrin kasvanut, mutta tartuntojen jäljitys toimii hyvin ja tartuntalähteet pystytään edelleen pääasiassa selvittämään. Tartuntojen määrän kasvun selittää pääosin Oulun kaupunginsairaalan koronaepidemia. Oulun yliopistollinen sairaala ei ole kuormittunut epidemiatilanteen vuoksi.

Kempeleessäkin tartuntojen määrä on ollut viimepäivinä lievässä kasvussa. Koko epidemian aikana kunnassa on todettu 3.3.2021 mennessä yhteensä 99 varmennettua koronatartuntaa. Koronarokotukset etenevät edelleen verkkaisesti johtuen rokotteiden heikosta ja huonosti ennakoitavasta saatavuudesta. Ajantasaista ja jatkuvasti päivittyvää tietoa kunnan rokotustilanteesta löytyy tästä linkistä: https://www.kempele.fi/sosiaali-ja-terveys/terveyspalvelut/koronarokotukset.html .

Maskisuositus (koskee yli 12-vuotiaita)

 • Aina joukkoliikenteessä ja muissa julkisissa liikennevälineissä esimerkiksi takseissa
 • Koronavirustestiin hakeutuvat henkilöt matkalla näytteenottoon ja ennen testituloksen valmistumista, jos on välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella
 • Riskialueelta Suomeen saapuneet matkailijat heidän siirtyessä maahantulopisteeltä omaehtoiseen karanteeniin, tai jos heillä on omaehtoisen karanteenin aikana välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella
 • Terveydenhuollon henkilöstölle kaikessa potilastyössä. Suositus koskee myös potilaita, omaisia, opiskelijoita ja vierailijoita
 • Aina julkisissa sisätiloissa (mm. päiväkodit, koulut jne.) ja yleisötilaisuuksissa mukaan lukien koulut ja oppilaitokset alakoulun 6. luokista alkaen
 • Yksityisten palveluntarjoajien tiloissa (kaupat, pankit jne.)
 • Toisen asteen oppilaitoksissa (mukaan lukien lukiot) ja korkeakouluissa
 • Työpaikoilla sisätiloissa, joissa maskin käyttö on mahdollista

Ryhmäharrastustoiminta

 • Aikuisten sisäliikunnan ryhmäharrastustoiminta on keskeytyksissä 28.3.2021 saakka (pois lukien ohjatut pien-ryhmät). Yhdistysten ja urheiluseurojen suositellaan toimivan samoin.
 • Lasten ja nuorten ryhmäharrastustoiminta (<18v) voi jatkua. Toiminnassa on noudatettava eri viranomaisten, kunnan ja lajiliittojen koronaohjeistuksia.
 • Kilpa- ja huippu-urheilun harjoittelu- ja kilpailumahdollisuudet turvataan. Ottelutapahtumat järjestetään ilman yleisöä. Näiltä osin päätökset tekee aluehallintovirasto.
 • Pertin hiihto järjestetään la 10.4.2021. (Huom. ajankohta muuttunut.)

Julkiset tilat

 • Kempeleen kunnan hallinnassa olevat julkiset tilat pidetään suljettuina su 28.3.2021 saakka. Yksityisten toimijoiden/yritysten suositellaan toimivan samoin.
  • Kuntosalit ja ryhmäliikuntaan, kontaktilajeihin, joukkueurheiluun sekä muuhun vastaavaan liikuntaan tai urheiluun käytettävät tilat, museot ja muut kulttuurikohteet, sisäleikkipuistot ja sisäleikkipaikat, kauppakeskuksen yleiset tilat jne.
  • Poikkeuksena kilpa- ja huippu-urheilutoiminta, <18v harrastustoiminta ja pienryhmäharrastaminen (esim. sulkapallo, tennis jne.).
 • Virkistysuimala Zimmari pidetään yleisöltä suljettuna su 28.3.2021 saakka
  • Poikkeuksena esikoulun ja koulun uimaopetus, <18v harrastustoiminta, ohjattu kuntoutus ja >65v seniorit (rajoitetusti).
 • Kempelehalli pidetään yleisöltä suljettuna su 28.3.2021 saakka
  • Poikkeuksena kilpa- ja huippu-urheilutoiminta, <18v harrastustoiminta, pienryhmäharrastaminen (esim. sulkapallo, tennis, golfsimulaattori) ja kuntosalitoiminta
 • Kirjasto toimii rajoitetusti su 28.3.2021 saakka
 • Toimintakeskus Zytyke toimii rajoitetusti su 28.3.2021 saakka
 • Päivätoiminta Zytkäri toimii rajoitetusti su 28.3.2021 saakka
 • Kempele Akatemian tilat pidetään suljettuina su 28.3.2021 saakka. Nuorisotyön ryhmätoiminnot toteutetaan pääosin etänä, mutta pienryhmätoiminta voi jatkua.

Yleisö- ja yksityistilaisuudet

 • Sisä- ja ulkotiloissa järjestettävien yleisö- ja yksityistilaisuuksien osallistujamäärä rajataan 6 henkilöön 8.3. alkaen.

Ikääntyneet ja riskiryhmät

 • Vierailuja tulee välttää su 28.3.2021 saakka sekä kunnan että yksityisten toimijoiden asumispalveluissa ja hoivayksiköissä. Myös vierailuja terveyskeskussairaalaan tulee välttää, kuitenkin erityistapauksissa asiasta voi sopia tk-sairaalan henkilökunnan kanssa. Riskiryhmäläiset tulee ylipäätään huomioida erityisesti varotoimia noudattaen.
 • Julkiset ja yksityiset palveluntuottajat ryhtyvät omassa toiminnassaan tehostettuihin suojaustoimenpiteisiin, joilla varmistetaan korkean sairastumisriskin ryhmien suojaaminen koronavirustartunnalta. Toimenpiteissä noudatetaan THL:n ohjeistusta.

Varhaiskasvatus ja perusopetus

 • Toiminta järjestetään normaalisti koronasuosituksia noudattaen. Maskisuositus 6. luokista ylöspäin.
 • Lasten varhaiskasvatuskerhotoiminta jatkuu normaalisti koronasuosituksia noudattaen.
 • Esikko- ja perhekerhot käynnistyvät ma 15.3. alkaen rajoitetusti.

Lukio, ammattikoulu, opisto, korkeakoulut, yliopisto

 • Kempeleen lukio on lähiopetuksessa
  • Penkkarit järjestetään 13.4 ja Vanhojen tanssit 30.4. Ylioppilaskirjoitukset järjestetään normaalisti.
  • Kempeleen 10 -luokkatoiminta on lähiopetuksessa.
 • Kempele Opisto on lähiopetuksessa rajoitetusti.
 • Koulutuskuntayhtymä OSAO on lähiopetuksessa.
 • Ammattikorkeakoulut ja yliopisto ovat etäopetuksessa.

Etätyösuositus

 • Kaikki työntekijät työskentelevät etätyössä mahdollisimman laajasti.

Etäkokouskäytännöt

 • Hyödynnetään mahdollisimman kattavasti etäkokouskäytäntöjä työpaikkojen, luottamushenkilötoiminnan ja vapaa-ajan kokouksissa.

Ravitsemusliikkeet

 • Ravitsemusliikkeiden aukioloa, anniskeluaikaa ja asiakaspaikkamäärää rajoitetaan valtioneuvoston asetuksen mukaisesti.

Kempeleen kunnan eri palveluyksiköt viestivät uusista koronatoimista ja niiden vaikutuksista palvelujen järjestämiseen yksityiskohtaisemmin kuntalaisille, sidosryhmille ja muille toimijoille eri tiedotuskanavia hyödyntäen.

Lisätietolinkkejä:
oyskorona.fi/
www.thl.fi
https://www.kempele.fi/sosiaali-ja-terveys/tietoa-koronaepidemiaan-liittyvista-toimenpiteista.html