Koronatoimenpiteet Kempeleen kunnassa 7. - 18.1.2021

ma 4. tammikuuta 2021 14.00.00

Pohjois-Pohjanmaa on koronaepidemian leviämisvaiheessa, ja aivan viimepäivinä koronatartuntojen määrä on kasvanut myös Kempeleessä. Tartuntaketju ei ole kaikissa tapauksessa selvinnyt, mutta koronalle on altistuttu ja sitten sairastuttu tyypillisesti perhepiireissä, kaveriporukoiden kokoontumisissa sekä matkusteltaessa. Sairastuneita on kaikissa ikäryhmissä. Sosiaali- ja terveysministeriö on ohjeistanut alueita koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi. Pohjois-Suomen Aluehallintovirasto ja Pohjois-Pohjanmaan alueellinen koordinaatioryhmä ovat antaneet alueen kunnille suositukset harkinnan mukaan toimeenpantavaksi. Leviämisvaiheen rajoitustoimenpiteet ovat olleet Kempeleessä käytössä jo 1.12.2020 lähtien, ja ne ovat voimassa 6.1.2021 saakka.

Koronatoimenpiteet Kempeleen kunnassa to 7. - ma 18.1.2021

Maskisuositus (koskee yli 15-vuotiaita, poikkeuksena suositus maskien käytöstä yläkouluissa)

 • Aina joukkoliikenteessä ja muissa julkisissa liikennevälineissä esimerkiksi takseissa
 • Koronavirustestiin hakeutuvat henkilöt matkalla näytteenottoon ja ennen testituloksen valmistumista, jos on välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella
 • Riskialueelta Suomeen saapuneet matkailijat heidän siirtyessä maahantulopisteeltä omaehtoiseen karanteeniin, tai jos heillä on omaehtoisen karanteenin aikana välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella 
 • Terveydenhuollon henkilöstölle kaikessa potilastyössä. Suositus koskee myös potilaita, omaisia, opiskelijoita ja vierailijoita
 • Aina julkisissa sisätiloissa (mm. päiväkodit, koulut jne.) ja yleisötilaisuuksissa mukaan lukien koulut ja oppilaitokset yläkoulusta alkaen
 • Yksityisten palveluntarjoajien tiloissa (kaupat, pankit jne.)
 • Toisen asteen oppilaitoksissa (mukaan lukien lukiot) ja korkeakouluissa
 • Työpaikoilla sisätiloissa, joissa maskin käyttö on mahdollist

Ryhmäharrastustoiminta

 • Aikuisten ryhmäharrastustoiminta on keskeytyksissä 18.1.2021 saakka. Yhdistysten ja urheiluseurojen edellytetään toimivan samoin.
 • Lasten ja nuorten ryhmäharrastustoiminta (<18v) voi harkinnan mukaan jatkua to 7.1. alkaen. Toiminnan jatkamisen suhteen tulee käyttää erityistä harkintaa ja noudattaa sosiaali- ja terveysministeriön sekä lajiliittojen koronaohjeistuksia.
 • Kilpa- ja huippu-urheilun harjoittelu- ja kilpailumahdollisuudet turvataan. Ottelutapahtumat järjestetään ilman yleisöä. Näiltä osin päätökset tekee aluehallintovirasto.

Julkiset tilat

 • Kempeleen kunnan hallinnassa olevat julkiset tilat pidetään suljettuina ma 18.1.2021 saakka. Yksityisten toimijoiden/yritysten suositellaan vahvasti toimivan samoin.
  • Kuntosalit ja ryhmäliikuntaan, kontaktilajeihin, joukkueurheiluun sekä muuhun vastaavaan liikuntaan tai urheiluun käytettävät tilat, museot ja muut kulttuurikohteet, sisäleikkipuistot ja sisäleikkipaikat, kauppakeskuksen yleiset tilat jne.
  • Poikkeuksena <18v ryhmäharrastustoiminta ja kilpa- ja huippu-urheilutoiminta.
 • Virkistysuimala Zimmari pidetään yleisöltä suljettuna ma 18.1.2021 saakka (poikkeuksena <18v ryhmäharrastustoiminta, kilpa- ja huippu-urheilutoiminta ja koulujen uimaopetus).
 • Kempele -halli pidetään yleisöltä suljettuna ma 18.1.2021 saakka (poikkeuksena <18v ryhmäharrastustoiminta ja kilpa- ja huippu-urheilutoiminta).  
 • Kirjasto toimii rajoitetusti ma 18.1.2021 saakka.
 • Toimintakeskus Zytyke toimii rajoitetusti to 7.1. alkaen.
 • Päivätoiminta Zytkärin toiminta on keskeytyksissä ma 18.1. saakka.
 • Kempele Akatemian tilat pidetään suljettuina ryhmätoiminnoilta ma 18.1.2021 saakka. Myös nuorisotyön ryhmätoiminnot ovat tauolla ja työskentely toteutetaan etätoimintoina.

Yleisötilaisuudet

 • Sisä- ja ulkotiloissa tapahtuvien yleisötilaisuuksien osallistujamäärä rajataan 10 henkilöön.

Yksityistilaisuudet

 • Yksityistilaisuuksia ei järjestetä. Poikkeuksena suositukseen ovat pienimuotoiset (10 henkeä) muistotilaisuudet, joita voidaan järjestää.

Ikääntyneet ja riskiryhmät

 • Vierailuja tulee mahdollisuuksien mukaan välttää 7.1. - 18.1.2021 sekä kunnan että yksityisten toimijoiden asumispalveluissa ja hoivayksiköissä. Myös vierailuja terveyskeskussairaalaan tulee välttää, kuitenkin erityistapauksissa asiasta voi sopia tk-sairaalan henkilökunnan kanssa. Riskiryhmäläiset tulee ylipäätään huomioida erityisesti varotoimia noudattaen.
 • Julkiset ja yksityiset palveluntuottajat ryhtyvät omassa toiminnassaan tehostettuihin suojaustoimenpiteisiin, joilla varmistetaan korkean sairastumisriskin ryhmien suojaaminen koronavirustartunnalta. Toimenpiteissä noudatetaan THL ohjeistusta.

Varhaiskasvatus ja perusopetus

 • Toiminta järjestetään normaalisti koronasuosituksia noudattaen. Yläkoulun oppilailla on maskisuositus.
 • Lasten varhaiskasvatuskerhotoiminta jatkuu 7.1. alkaen. Esikko- ja perhekerhot ovat tauolla 18.1.2021 saakka.

Lukio, ammattikoulu, opisto ja korkeakoulut

 • Lukiot, ammatilliset oppilaitokset, vapaan sivistystyön oppilaitokset (yli 15-vuotiaiden osalta), ammattikorkeakoulut, ja yliopistot siirtyvät etäopetukseen. Suositus koskee sekä julkisia että yksityisiä toimijoita. Suositus ei koske välttämätöntä lähiopetusta.
 • Kempeleen lukio ja Kempeleen kunnan 10 -luokkatoiminta on etäopetuksessa ma 18.1. saakka. Opiskelijoita ja huoltajia tiedotetaan tähän liittyvistä käytännöistä erikseen.
 • Kempele Opiston toiminta on tauolla tai järjestetään etänä ma 18.1. saakka. Asiasta informoidaan erikseen kurssien opiskelijoita.
 • Koulutuskuntayhtymä OSAOssa toimitaan etänä ma 18.1. saakka. Opiskelijoita ja huoltajia tiedotetaan tähän liittyvistä käytännöistä erikseen.

Etätyösuositus

 • Kaikki työntekijät työskentelevät etätyössä mahdollisimman laajasti.

Etäkokouskäytännöt

 • Hyödynnetään mahdollisimman kattavasti etäkokouskäytäntöjä työpaikkojen, luottamushenkilötoiminnan ja vapaa-ajan kokouksissa.

Ravitsemusliikkeet

 • Toimitaan valtioneuvoston ohjeistuksen mukaisesti.

 
Kempeleen kunnan eri palveluyksiköt viestivät uusista koronatoimista ja niiden vaikutuksista palvelujen järjestämiseen yksityiskohtaisemmin kuntalaisille, sidosryhmille ja muille toimijoille eri tiedotuskanavia hyödyntäen.

Lisätietolinkkejä: oyskorona.fi/; thl.fi/kempele.fi/korona