Kempeleen kunnan koronatoimenpiteet jatkuvat 6.1.2021 saakka

ke 16. joulukuuta 2020 07.06.00

Pohjois-Pohjanmaa on koronaviruksen leviämisvaiheessa. Pohjois-Suomen Aluehallintovirasto ja Pohjois-Pohjanmaan alueellinen koordinaatioryhmä ovat antaneet Sosiaali- ja terveysministeriön ohjeistukseen perustuen alueen kunnille määräyksiä ja suosituksia virusepidemiatilanteen rauhoittamiseksi. Kempeleessä uudet rajoitustoimenpiteet on otettu käyttöön ti 1.12.2020, ja niiden voimassaoloa jatketaan ke 6.1.2021 saakka.

Yleisötilaisuudet

 • Sisä- ja ulkotiloissa tapahtuvien yleisötilaisuuksien osallistujamäärä voi olla enintään 10 henkilöä.

Julkiset tilat

 • Kempeleen kunnan hallinnassa olevat julkiset tilat pidetään suljettuina 6.1.2021 saakka. Yksityisten toimijoiden/yritysten suositellaan vahvasti toimivan samoin.
  • Kuntosalit ja ryhmäliikuntaan, kontaktilajeihin, joukkueurheiluun sekä muuhun vastaavaan liikuntaan tai urheiluun käytettävät tilat, museot ja muut kulttuurikohteet, sisäleikkipuistot ja sisäleikkipaikat, kauppakeskuksen yleiset tilat jne.
 • Virkistysuimala Zimmari pidetään suljettuna 6.1.2021 saakka
 • Kempele-halli pidetään suljettuna 6.1.2021 saakka
 • Kirjasto toimii rajoitetusti 6.1.2021 saakka
 • Toimintakeskus Zytykkeen ja Zytkärin toiminta on keskeytyksissä 6.1.2021 saakka
 • Kempele Akatemian tilat pidetään suljettuina ryhmätoiminnoilta 6.1.2021 saakka. Myös nuorisotyön ryhmätoiminnot ovat tauolla ja työskentely painotetusti etätoiminnoissa.
 • Varhaiskasvatuksen avoin päiväkotitoiminta on keskeytyksissä 6.1.2021 saakka.

Maskisuositus (koskee yli 15-vuotiaita, poikkeuksena suositus maskien käytöstä yläkouluissa)

 • Joukkoliikenteessä ja muissa julkisissa liikennevälineissä, kuten takseissa.
 • Koronavirustestiin hakeutuvat henkilöt matkalla näytteenottoon ja ennen testituloksen valmistumista, jos on välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella.
 • Riskialueelta Suomeen saapuneet matkailijat heidän siirtyessä maahantulopisteeltä omaehtoiseen karanteeniin, tai jos heillä on omaehtoisen karanteenin aikana välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella.
 • Sosiaali- ja terveydenhuollossa henkilöstölle kaikessa potilas-/asiakastyössä. Suositus koskee myös potilaita, omaisia, opiskelijoita ja vierailijoita.
 • Aina julkisissa sisätiloissa (mm. päiväkodit, koulut jne.) ja yleisötilaisuuksissa mukaan lukien koulut ja oppilaitokset yläkoulusta alkaen.
 • Yksityisten palveluntarjoajien tiloissa (kaupat, pankit jne.).
 • Toisen asteen oppilaitoksissa (mukaan lukien lukiot) ja korkeakouluissa.
 • Työpaikoilla sisätiloissa, joissa maskin käyttö on mahdollista.

Yksityistilaisuudet

 • Yksityistilaisuuksia ei järjestetä. Poikkeuksena suositukseen ovat pienimuotoiset (10 henkeä) muistotilaisuudet, joita voidaan järjestää.

Ryhmäharrastustoiminta

 • Aikuisten ryhmäharrastustoiminta on keskeytyksissä 6.1.2021 saakka. Yhdistysten ja urheiluseurojen edellytetään toimivan samoin.
 • Lasten ja nuorten ryhmäharrastustoiminta on keskeytyksissä 6.1.2021 saakka. Yhdistysten ja urheiluseurojen edellytetään toimivan samoin.

Ikääntyneet ja riskiryhmät

 • Vierailuja tulee mahdollisuuksien mukaan välttää 6.1.2021 saakka sekä kunnan että yksityisten toimijoiden asumispalveluissa ja hoivayksiköissä. Myös vierailuja terveyskeskussairaalaan tulee välttää, kuitenkin erityistapauksissa asiasta voi sopia tk-sairaalan henkilökunnan kanssa. Riskiryhmäläiset tulee ylipäätään huomioida erityisesti varotoimia noudattaen.
 • Julkiset ja yksityiset palveluntuottajat ryhtyvät omassa toiminnassaan tehostettuihin suojaustoimenpiteisiin, joilla varmistetaan korkean sairastumisriskin ryhmien suojaaminen koronavirustartunnalta. Toimenpiteissä noudatetaan THL ohjeistusta.

Varhaiskasvatus ja perusopetus

 • Toiminta järjestetään normaalisti koronasuosituksia noudattaen.

Lukio, ammattikoulu, opisto ja korkeakoulut

 • Lukiot, ammatilliset oppilaitokset, vapaan sivistystyön oppilaitokset (yli 15-vuotiaiden osalta), ammattikorkeakoulut, ja yliopistot siirtyvät etäopetukseen. Suositus koskee sekä julkisia että yksityisiä toimijoita. Suositus ei koske välttämätöntä lähiopetusta.
 • Kempeleen lukio ja Kempeleen kunnan 10-luokkatoiminta ovat etäopetuksessa 6.1.2021 saakka. Opiskelijoita ja huoltajia tiedotetaan tähän liittyvistä käytännöistä erikseen.
 • Kempele Opiston kurssit ovat tauolla tai järjestetään etänä 6.1.2021 saakka. Asiasta informoidaan erikseen kurssien opiskelijoita.
 • Koulutuskuntayhtymä OSAOssa on siirrytty pääsääntöisesti etäopetukseen 2.12.2020 alkaen. Opiskelijoita ja huoltajia tiedotetaan tähän liittyvistä käytännöistä erikseen.

Etätyösuositus

 • Kaikki työntekijät työskentelevät etätyössä mahdollisimman laajasti.

Etäkokouskäytännöt

 • Hyödynnetään mahdollisimman kattavasti etäkokouskäytäntöjä työpaikkojen, luottamushenkilötoiminnan ja vapaa-ajan kokouksissa.

Ravitsemusliikkeet

 • Toimitaan valtioneuvoston ohjeistuksen mukaisesti.


Kempeleen kunnan eri palveluyksiköt viestivät uusista koronatoimista ja niiden vaikutuksista palvelujen järjestämiseen yksityiskohtaisemmin kuntalaisille, sidosryhmille ja muille toimijoille eri tiedotuskanavia hyödyntäen.