Kempele mukaan Voimaa vanhuuteen -mentorointiohjelmaan

to 1. kesäkuuta 2017 08.32.00

Kempeleen kunta aloittaa kolmivuotisen ikäihmisten terveysliikunnan kehittämistyön. Tavoitteena on lisätä kotona asuville, toimintakyvyltään jossain määrin heikentyneille iäkkäille liikuntaneuvontaa, voima- ja tasapainoharjoittelua sekä ulkoilua. Kunta saa työn tueksi Ikäinstituutista mentorin.

Mentori kannustaa löytämään kohderyhmän ikäihmiset sekä tiivistämään yhteistyötä eri hallintokuntien ja paikallisten eläkeläis-, kansanterveys- ja liikuntaseurojen kanssa. Myös muut toimijat ovat tervetulleita mukaan.

”Voimaa vanhuuteen -ryhmiin kutsutaan iäkkäitä, jotka eivät ole mukana kunnan tai järjestön liikuntatoiminnassa, ja jotka eivät vielä ole kotihoidon piirissä. Säännöllinen voima- ja tasapainoharjoittelu sekä ulkoilu edistävät itsenäistä pärjäämistä erityisesti ihmisillä, joilla on alkavia toimintakyvyn ongelmia”, toteaa ohjelmajohtaja Elina Karvinen Ikäinstituutista.

Kuntaan koulutetaan myös lisää ammattilaisia sekä vertaisohjaajia ikäihmisten terveysliikunnan osaajiksi.

Kempeleen kunnan kotihoidon johtaja Raija Inkala toteaa: ”Ikäihmisten osuus Kempeleen väestöstä lisääntyy lähivuosina merkittävästi. Olemme kunnassa kiinnostuneita käynnistämään uudenlaisia toimintamalleja ikäihmisten kotona asumisen tueksi. Tällä ennaltaehkäisevällä mallilla haluamme tukea kotona asuvia ikäihmisiä omaehtoiseen terveysliikuntaan ja sosiaaliseen verkostoitumiseen. Toiminnan tavoitteena on siirtää hoito- ja hoivapalvelujen tarve mahdollisimman myöhäiseen elämänvaiheeseen. Onnistuessaan tämä lisää ikäihmisten elämänlaatua ja hyvinvointia, ja sillä on merkittäviä kustannusvaikutuksia myös kuntatalouteen”.

Tänä vuonna Voimaa vanhuuteen -mentorointiohjelmaan valittiin kaksitoista kuntaa: Enonkoski, Enontekiö, Iisalmi, Janakkala, Kempele, Multia, Muonio, Pori, Rovaniemi, Savonlinna, Sonkajärvi ja Tohmajärvi.

Lisätietoa Kempeleen Voimaa vanhuuteen -työstä:
kotihoidon johtaja Raija Inkala 050 3169 686 tai raija.inkala[at]kempele.fi

Lisätietoa valtakunnallisesta Voimaa vanhuuteen -mentorointiohjelmasta:
ohjelmajohtaja Elina Karvinen 040 530 2603 tai elina.karvinen[at]ikainstituutti.fi

Voimaa vanhuuteen -ohjelma edistää kotona asuvien, toimintakyvyltään heikentyneiden ikäihmisten (75+) yhdenvertaisia liikkumismahdollisuuksia, itsenäistä suoriutumista ja osallistumista ottamalla käyttöön hyviä toimintatapoja liikuntaneuvonnasta, ryhmäliikunnasta ja ulkoilusta. Hyvien toimintatapojen käyttöönotto toteutetaan yhteistyössä järjestöjen, julkisen sektorin ja ikäihmisten kanssa. Ohjelmaa koordinoi Ikäinstituutti. Rahoituksesta vastaavat Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) ja opetus- ja kulttuuriministeriö.

www.voimaavanhuuteen.fi