Elinkeinoihin liittyvä rakentaminen noussut Kempeleen tunnuspiirteeksi

ma 6. maaliskuuta 2017 11.07.00

Kempeleessä rakennettiin viime vuonna yhteensä yli 50 000 k-m² erilaisia uudis- ja korjauskohteita. Luku on yli kaksinkertaistunut edellisestä vuodesta, jolloin lupia myönnettiin yhteensä noin 19 000 kerrosneliömetrille. Erityisesti vahvaa kasvua on ollut elinkeinoelämän rakentamisessa, joka yli kymmenkertaistui vuoden takaisesta. Noin puolet Kempeleen rakentamisesta tulee nyt elinkeinoelämän puolelta, mihin lasketaan erilaiset toimisto-, liike-, teollisuus-, varasto- sekä kokoontumisrakennukset. Esimerkiksi Oulussa elinkeinorakentaminen muodostaa vain noin 23% kaikesta rakentamisesta. Tämä käy ilmi oheisesta kuvasta, jossa näkyy punaisella elinkeinorakentaminen eri kuntien osalta.

Kempeleessä vuosi 2016 oli myös asukaslukuun suhteutettuna vilkkaan rakentamisen vuosi. Kempeleessä rakennettiin yli 1,5 neliötä per asukas. Samoihin lukuihin ylsi vain Lumijoki.

 

Lähde: Oulun kaupungin rakennusvalvonnan kokoamat tilastot