Sisältö

Koulumatkat

Kunnanhallitus on kokouksessaan 21.9.2015 hyväksynyt Esi- ja perusopetuksen koulumatkaetuuden myöntämisen periaatteet 1.8.2016 alkaen. Koulumatkaopas

Ajankohtaista

Ajankohtaista varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa

Kouluun tutustuminen

Tuleville ekaluokkalaisille järjestetään kouluun tutustuminen kaikilla kouluilla perjantaina 12.5.2017 klo 08-10:00. Samanaikaisesti annetaan huoltajille koulua koskevaa informaatioita.