Sisältö

Koulumatkat

Kunnanhallitus on kokouksessaan 21.9.2015 hyväksynyt Esi- ja perusopetuksen koulumatkaetuuden myöntämisen periaatteet 1.8.2016 alkaen. Koulumatkaopas

Ajankohtaista

Ajankohtaista varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa

Torstaina 7.9. 2017 Alakoulujen YU-kilpailu/ulkoilu/liikuntapäivä

Lauantaina 9.9. 2017 Perusopetuksen työlauantai (korvataan 30.4.2018)