Zatelliitin alueen liikennejärjestelyt

Zatelliitin yritysalue sijoittuu Zeppeliinin ja keskustan väliin moottoritien laatukäytävän alueelle. Liikennöinti alueelle tapahtuu nykyisin ainoastaan Ketolanperäntien kautta. Tähän saakka ongelmana on ollut alueen saavutettavuus, sillä etenkin ruuhka-aikaan liikennöinti ”pussinperälle” on ollut hankalaa. Tonttien markkinoinnissa on usean yrityksen kohdalla tullut esille, että yhteyden puute 847:n suuntaan ja "pussinperäsijainti" on esteenä alueelle sijoittumiselle.

Yritystoiminnan olosuhteiden parantamiseksi Kempeleen kunta on kaavoittanut Zatelliitin aluetta edelleen. Tiejärjestelyiden osalta kaava on vahvistunut, mutta yritysalueen kortteleiden kaavoitus on luonnosvaiheessa. Kunta on yhdessä Liikenneviraston kanssa luomassa parempia liikenneyhteysmahdollisuuksia Zatelliitin alueelta maantien 847 suuntaan.

Tavoitteena on parantaa Zatelliitin yritysalueen vetovoimaisuutta ja saavutettavuutta. Alueen vetovoimaisuus lisääntyy liikennejärjestelyjen ja saavutettavuuden parantuessa ja sitä kautta tarjoaa alueella jo toimiville yrityksille kasvun mahdollisuuksia sekä uusille yrityksille houkuttelevan sijainnin logistisesti hyvällä paikalla. Seurauksena yritysten menestymisestä ja uusien yritysten perustamisesta Zatelliitin alueelle työpaikkojen määrä kasvaa ja tuo heijastusvaikutuksena työtä ja hyvinvointia koko seudulle. Tavoitteena on saada alueelle 25 uutta yritystä ja noin 400 uutta työpaikkaa tuotannollisen alan yrityksiin.

Tavoitteen toteuttamiseksi rakennetaan Zatelliitintien jatke Komeetantielle sekä kevyen liikenteen väylä Zatelliitintien viereen. Liikennevirasto toteuttaa Komeentantien rakentamisen sekä maantien 847 ja Komeetantien liittymäjärjestelyt. Sekä Liikennevirasto että Kempeleen kunta toteuttavat hankkeensa vuonna 2015.

Tärkeiden liikenne- ja logistiikkayhteyksien parantumisen myötä saavutetaan alueelle yritystoiminnan kasvua sekä uusia työpaikkoja. Hankkeen pitkän aikavälin vipuvaikutuksena tuotannollisten yritystilojen rakentamisen investointien arvo on noin 95 M€.

RahoittajatLisätietoja

Kunnallistekniikkapäällikkö
Eelis Rankka
p. 050 4636 502