Veteraanien neuvottelukunta

Neuvottelukunnan jäsenet 2013-2016

Jäsen

Pentti Mellenius, puheenjohtaja

Kai Similä, vpj.

Taavi Jarva

Lauri Vakkuri

 

Inkeri Haapakoski

Sirkku Kangas

Pirkko Haapakorva, sihteeri,
veteraaniasiamies, puh. 044 497 2194

Varajäsen

Jukka Mannermaa

Leena Askeli

Pauli Määttä

Eero Luokkanen

Juha Lehto

Pekka Vatjus-Anttila

Kyösti Nuutinen

Pirkko Haapakorva, sihteeri, veteraaniasiamies, puh. 044 497 2194