Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto

Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon tavoitteena on koko kouluyhteisön hyvinvoinnin ja oppilaiden terveyden edistäminen sekä terveen kasvun ja kehityksen tukeminen. Työtä tehdään luottamuksellisesti yhdessä oppilaiden, vanhempien, opettajien ja muun oppilashuollon henkilöstön kanssa.

Terveystarkastukset (käyntiohjelma alla) ovat luottamuksellista yhteistyötä oppilaan ja hänen perheensä kanssa. Terveydenhoitaja ja lääkäri tapaavat oppilaan terveystarkastuksissa säännöllisin väliajoin ja tarvittaessa yksilöllisten tarpeiden pohjalta.

Oppilaat voivat tulla kouluterveydenhoitajan avoimelle vastaanotolle aikaa varaamatta, keskustelemaan oireistaan tai mieltään vaivaavista asioista. Avoimet vastaanottoajat ovat koulukohtaisia, tarkemmat tiedot löytyvät kouluterveydenhoitajien yhteystiedoista (alla).

Terveydenhoitajien puhelintunti on koulupäivinä klo 11.30-12.30.

 

Oppilaan sairastuminen

Kun oppilas sairastuu, vanhemmat arvioivat lapsen sairauden ja koulukuntoisuuden. Sairasta lasta ei tule lähettää kouluun. Lääkärin hoitoa vaativissa tilanteissa huoltajat varaavat ajan terveyskeskukseen. Omalääkäri (vastaanoton aluejako) hoitaa oppilaiden sairaudet, jotka tarvitsevat lääkärinhoitoa. Koululääkärillä ei ole sairasvastaanottoa.

Sairastuneen lapsen hoidosta, sairaanhoidon järjestämisestä ja hoitoon viemisestä vastaa ensisijaisesti oppilaan huoltaja. Oppilaan sairauksien ja vapaa-ajan tapaturmien tutkimus ja hoito ovat perheiden vastuulla, ne eivät kuulu kouluterveydenhuoltoon.

Oppilaan sairastuessa kesken koulupäivän (terveydenhoitajan avoimen vastaanoton ulkopuolella) opetushenkilöstön edustaja ottaa yhteyden vanhempiin, joiden kanssa arvioidaan yhdessä oppilaan koulukuntoisuus. Jos vanhempiin ei saada yhteyttä, otetaan tarvittaessa yhteys terveydenhoitajaan.

Koulutapaturman sattuessa oppilas saa ensiavun koululla ja tarvittaessa hänet ohjataan jatkohoitoon terveyskeskukseen. Lisätietoja ja toimintaohjeita koulutapaturma-asioissa löytyy täältä.

 

Kempeleen lukio

Terveydenhoitaja Eija Kalaja, p. 050 4636 380.

 

Ketolanperän koulu

Terveydenhoitaja Tarja Tornberg, p. 050 316 9687. Paikalla parillisten viikkojen torstaisin klo 8-12.

Lääkäri Tarja Attias.

 

Kirkonkylän yhtenäiskoulu

1.-6. luokat: Terveydenhoitaja Tarja Tornberg, p. 050 316 9687.

7.-9. luokat: Terveydenhoitaja Eija Kalaja, p. 050 4636 380.

7.-9. luokat: Terveydenhoitaja Riikka Väisänen, p. 044 4972 278.

Avoin vastaanotto ma-pe klo 11.30-12.30.

Lääkärit Marko Röntynen sij. Joonas Lehto.

 

Linnakangastalon koulu

Terveydenhoitaja Leena Rova, p. 050 4636 391. Paikalla ma-ti.

Avoin vastaanotto ma-ti klo 11.30-12.30.

Lääkäri Ulla Koutaniemi.

 

Oulun seudun ammattiopisto, Kempeleen yksikkö

Terveydenhoitaja Ritva Määttälä, p. 044 4972 205.

 

Santamäkitalon koulu

Terveydenhoitaja Anne Lahtela, p. 050 4636 355.

Avoin vastaanotto ti ja pe klo 11.30-12.30.

Lääkäri Sanna Alapudas.

 

Ylikylän yhtenäiskoulu

1.-4. luokat: Terveydenhoitaja Arja Nättinen, p. 044 4972 104.

5.-8. luokat: Terveydenhoitaja Seija Riihijärvi, p. 050 4636 329.

9. luokat: Terveydenhoitaja Eija Kalaja, p. 050 4636 380.

Avoin vastaanotto ma-pe klo 11.30-12.30.

Lääkärit Anne Moilanen (alaluokat) ja Ulla Koutaniemi (yläluokat).

 

1. luokka Terveydenhoitajan tarkastus
2. luokka Terveydenhoitajan ja lääkärin tarkastus
3. luokka Terveydenhoitajan tarkastus
4. luokka Terveydenhoitajan tapaaminen tarvittaessa
5. luokka Terveydenhoitajan ja lääkärin tarkastus
6. luokka Terveydenhoitajan tarkastus 3 annosta HPV -rokotetta
7. luokka Terveydenhoitajan tarkastus
8. luokka Terveydenhoitajan ja lääkärin tarkastus
9.luokka Terveydenhoitajan tarkastus Jäykkäkouristusrokotteen tehoste (kurkkumätä, jäykkäkouristus, hinkuyskä)

 

10. luokalla tehdään terveydenhoitajan terveystarkastus. Lukiossa terveystarkastus tehdään 2. luokalla. Kutsuntaikäisille 2. luokan terveystarkastus toimii myös kutsuntatarkastuksena. Lääkärintarkastus tehdään kesän aikana.

Ammattikoululaisille terveystarkastus tehdään 1. luokalla.