Sosiaalityö

Sosiaalityön tehtävänä on tukea ja auttaa yksilöitä ja perheitä selviytymään ongelmistaan. Sosiaalityöntekijät tekevät sosiaalityötä antamalla asiakkailleen ohjausta ja neuvontaa, selvittämällä asiakkaiden kanssa heidän ongelmiaan sekä järjestämällä erilaisia tarvittavia tukitoimia, jotka ylläpitävät ja edistävät yksilön ja perheen turvallisuutta ja suoriutumista.

Sosiaalityöntekijät ja -ohjaajat tavoittaa kunnan sosiaalitoimistosta.

Yhteystiedot:

Länsi (radan länsipuoli)

sosiaalityöntekijät, puhelinaika klo 9.00 - 10.00:
Maria Louhelainen p. 050 463 6317
Pia Ruikka p. 050 463 6313

Vs.sosiaaliohjaaja, puhelinaika klo 9.00 - 10.00:
Niina Juusola p. 044 497 2206

Itä (radan itäpuoli)

Sosiaalityöntekijät, puhelinaika klo 9.00 - 10.00:
Heidi Hyppänen p. 050 463 6316
Eija Tiikkala p. 050 463 6312

vs. sosiaaliohjaaja, puhelinaika klo 9.00 - 10.00:
Eeva Moilanen p. 050 316 9673

Sosiaalityöntekijä-lastenvalvoja
Kaisu Jääskö p. 044-497 2260, puhelinaika klo 9.00 - 10.00 

Vammaispalvelun sosiaalityöntekijä
Riitta Saarelainen p. 050 4636 311, puhelinaika klo 9.00 - 10.00

Ajankohtaista

Lomakkeet