Lastensuojelu

Lastensuojelu turvaa lasten suojelun

  • turvalliseen ja virikkeelliseen kasvuympäristöön
  • tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen
  • etusija erityiseen suojeluun

Lastensuojelun tehtävänä on

  • vaikuttaa yleisiin kasvuoloihin
  • tukea huoltajia lapsen kasvatuksessa
  • toteuttaa yksilö- ja perhekohtaista lastensuojelua, johon kuuluvat avohuollon tukitoimet, huostaanotto, sijais- ja jälkihuolto

Lastensuojelun perhetyö:

  • asiakkaat ohjautuvat sosiaalityöntekijän kautta
  • auttaa vanhempia löytämään keinot vanhemmuudesta selviämiseen
  • ohjaa perhettä luomaan sellaisen kasvuympäristön lapsille, jossa heidän terve kehityksensä on mahdollista

 


Yhteystiedot

Länsi (radan länsipuoli)
Sosiaalityöntekijät, puhelinaika klo 9.00 - 10.00:
Maria Louhelainen p. 050 463 6317
Pia Ruikka p. 050 463 6313

Itä (radan itäpuoli)
Sosiaalityöntekijät, puhelinaika klo 9.00 - 10.00:
Heidi Hyppänen p. 050 463 6316
Eija Tiikkala p. 050 463 6312

 

Ajankohtaista

Lomakkeet