Asiakasmaksut

KOTIHOIDON MAKSUT 1.1.2016 ALKAEN

Kotihoidon kuukausimaksu

Säännöllisen kotipalvelun ja kotisairaanhoidon (käynnit vähintään 1 x vko) kuukausimaksu määritellään perheen koon, asiakkaan bruttotulojen sekä palveluun käytetyn ajan perusteella.

Säännöllisen kotihoidon kuukausimaksutaulukko:

HLÖ TULORAJA TUETTU TUETTU TUETTU VALVOTTU VALVOTTU VALVOTTU TEHOSTETTU
1 2 3 1 2 3
€/kk * 1-5 h/kk 6-11 h/kk 12-20 h/kk 21-29 h/kk 30-44 h/kk 45-60 h/kk 61 h/kk - **
% % % % % % %
1 573 12 16 20 25 30 33 35
2 1057 10 13 15 17 19 21 22
3 1657 7 9 11 13 15 17 18
4 2050 5 7 9 11 13 14 15
5 2481 4 5 7 8 10 11 13
6 2849 3 4 7 8 9 10 11
7 3197 2 3 6 7 8 9 9
8 3545 1 2 5 6 7 8 8
9 3893 1 1 4 5 6 7 7
10 4241 1 1 3 4 5 6 6

* asiakasmaksuasetuksen mukainen tuloraja
** asiakasmaksuasetuksen määräämä enimmäisprosentti

Tilapäinen kotipalvelu/turvapalvelu:
Alle 2 tuntia kestävä tilapäinen hoito 10,10 euroa/kerta
2-4 tuntia kestävä tilapäinen hoito 15,70 euroa/kerta
Yli 4 tunti kestävä tilapäinen hoito 23,50 euroa/kerta

Tilapäinen kotipalvelu lauantaisin ja sunnuntaisin sekä arkipyhisin:
Alle 2 tuntia kestävä tilapäinen hoito 12,30 euroa/kerta
2-4 tuntia kestävä tilapäinen hoito 18,00 euroa/kerta
Yli 4 tunti kestävä tilapäinen hoito 25,80 euroa/kerta

Tilapäinen kotisairaanhoito:
Lääkärin kotikäynti 15,00 euroa/kerta
Muun työntekijän kotikäynti 9,50 euroa/kerta

Tukipalvelut:
Vaatehuollon asiakasmaksu 3,10 euroa/kg

Kylvetyspalvelu itsenäisesti palvelutalolla 6,70 euroa/kerta
Kylvetyspalvelu avustettuna palvelutalolla 8,80 euroa/kerta
Kaksin avustettuna palvelutalolla 10,80 euroa/kerta

Kuljetuspalvelu:
Tuloraja kuljetuspalvelun saamiseksi yksinasuvalla (bruttoansio + pääomatulot) enintään 1200 €/kk. Em. tuloraja avo/aviopuolisolle yht. 1900 €/kk
Kuljetuspalvelun omavastuuosuus yhteen suuntaan on alin linja-automaksu.

Turvapuhelinpalvelu/kk
Turvapuhelin gsm 15,00 euroa
Turvapuhelin lankaliittymään 11,00 euroa
Lisäranneke 7,20 euroa
Ovihälytin 13,20 euroa
Paikantava GPS-turvaranneke 49,00 euroa
Uusi hälytyspainike kadonneen tai hukatun tilalle 100,00 euroa/kpl

Ylläpitosiivous:
Ylläpitosiivous kuuluu kaikille säännöllisen kotihoidon asiakkaille 1.8.2008 alkaen, tuloista riippumatta. Veteraaniavustaja huolehtii pääsääntöisesti veteraanien ja sotainvalidien siivouksesta. Poikkeuksena yli 20 % sotainvalidit, joiden siivouksesta huolehtii kotihoito. Siivouspalvelua tarvitsevat asiakkaat ohjataan hankkimaan palvelua yksityiseltä palveluntuottajalta. Niiden asiakkaiden osalta, joilla on alennettu tai poistettu kotihoidon maksu tai muu perusteltu syy, myönnetään siivouspalvelua harkinnanvaraisesti.

Ateriapalvelut/ateria:
Kotiin kuljetettu ateria arkisin (ma-pe) (sis. kuljetuksen) 7,50 euroa
Kotiin kuljetettu ateria (la-su ja arkipyhinä) (sis.kuljetuksen) 8,00 euroa

Kotiin kuljetettu vierasateria arkisin (ma-pe) (sis. alv:n ja kuljetuksen) 8,00 euroa
Kotiin kuljetettu vierasateria (la-su ja arkipyhinä) (sis. alv:n ja kuljetuksen) 8,50 euroa

Palvelukeskuksessa/ateria:
Lounas 6,15 euroa
Päivällinen 4,75 euroa
Vierasateria 6,50 euroa
Aamupala 3,00 euroa
Puuro ja maito 1,65 euroa
Kahvi/tee 0,95 euroa
Kahvileipä 1,00 euroa
Kahvi + kahvileipä 2,35 euroa
Ravintopäivä (sis. aamupala, lounas, kahvi+kahvileipä, päivällinen) 12,00 euroa

Päivätoiminta (toiminta, ateria ja kuljetus) 15,00 euroa/kerta

Ostopalvelut:
Palveluasuminen kunnanhallituksen päätös 14.12.2015 / 349 §:n mukaan 573,00 €:n
ylittävästä osasta 40 %

Päivä-/yöhoito 17,90/kerta
Vuorohoito tehostetun palveluasumisen yksikössä 27,30/vrk
Omaishoidon lakisääteinen vapaapäivä 11,50/vrk

YHTEYSTIEDOT

Asiakasmaksut
palvelusihteeri
p.040-1584 021