Rekisteriselosteet

Sivulla esitetään kootusti palveluittain henkilötietolain mukaisia Kempeleen kunnan rekisteriselosteita. Kukin toimiala vastaa omien selosteidensa oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta. Mikäli haluatte tarkistaa henkilörekisterissä olevat omat tietonne, ottakaa yhteyttä henkilörekisteriselosteessa mainittuun yhteyshenkilöön tai tietosuojavastaavaan.

Kempeleen kunta, tietosuojavastaava
PL 12, 90441 Kempele
p. 044 497 2320

Sosiaali ja terveys

Kehitysvammahuollon asiakasrekisteri
Kotihoidon asiakasrekisteri
Koulukuraattorin asiakasrekisteri
Kunnan alueelle sijoitettujen lasten valvontarekisteri
Lastensuojeluilmoitusrekisteri
Lastensuojelun asiakasrekisteri
Lastenvalvonnan asiakasrekisteri
Päihdehuollon asiakasrekisteri
Potilastietojärjestelmien käyttäjärekisteri
Terveydenhuollon potilasrekisteri
Välitystilirekisteri

Varhaiskasvatus ja opetus


Ketolanperän koulun oppilashuollon rekisteri
Kirkonkylän koulun oppilashuollon rekisteri
Linnakangastalon koulun oppilashuollon rekisteri
Oppilasrekisteri
Santamäkitalon koulun oppilashuollon rekisteri
Varhaiskasvatuksen asiakasrekisteri

Työ ja yrittäminen

Rekisteriseloste yrityshakemisto
 

Asuminen ja ympäristö

Asukasrekisteri
Asumisoikeusasunnon hakijoiden etuoikeusjärjestysrekisteri
Korjausavustusrekisteri korjausavustuksen hakijoista
Korjausavustusrekisteri avustusten maksatuksesta
Tonttivarausasiakasrekisteri

Kempele Akatemia

Etsivän nuorisotyön asiakasrekisteri
Kansalaisopiston asiakasrekisteri
Kempeleen kunnankirjaston asiakasrekisteri
Nuorten työpajan asiakasrekisteri
Rekisteriseloste järjestöhakemisto
Virkistysuimala Zimmarin asiakasrekisteri

Kunta ja hallinto

Asianhallintajärjestelmän reksiteri
Budnetti talousarviolaadintaohjelman rekisteriseloste
Henkilöstöhallinnon rekisteri
Kuntarekry.fi työnhakijarekisteri
Myyntirekiskontran rekisteri
Palvelukassan rekisteri
Proe-laskutusohjelmarekisteri
Rondo arkistointijärjestelmän rekisteri
Timecon työajanseurantajärjestelmärekisteri
Titania työvuorojen suunnittelu- ja seurantaratkaisurekisteri
Toimittajarekisteri
Sidosryhmäselvitys