Säännöt ja suunnitelmat

Kunta päättää hallintonsa järjestämisestä johtosääntöjen avulla. Valtuuston hyväksymillä johtosäännöillä määrätään kunnan eri viranomaisista sekä niiden toiminnasta, toimivallan jaosta ja tehtävistä. Johtosääntöjä on kunnan hallinnossa sitovina noudatettava.

Suunnitelmat ovat sopimuksia siitä, mihin ja miten kuntaa aiotaan johtaa.

Suunnitelmat:

Kempele-sopimus (Kempele-strategia), pdf

Viestintä- ja markkinointisuunnitelma, pdf

Kempeleen liikenneturvallisuussuunnitelma, pdf

Kempeleen kulttuuriohjelma, pdf

Esiopetussuunnitelma, pdf

Lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma, pdf

Lastensuojelusuunnitelma PDF

Seudullinen päihdepalvelusuunnitelma PDF

Asunto-ohjelma vuosille 2014-2020.pdf

Hyvinvointikertomus 2013 ja -suunnitelma 2014- 2016, pdf

Kotouttamisohjelma 2016, pdf

Säännöt:

Toimintasääntö, pdf

Valtuuston työjärjestys, pdf

Konserniohje, pdf

Rakennusjärjestys, pdf

Palkkiosääntö, pdf

Tiedotusohjeet, pdf

Jätehuoltomääräykset