Vammaisneuvosto

Kempeleen kunnanhallitus on asettanut toimikaudekseen vammaisneuvoston. Vammaisneuvosto voi tehdä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja asioista, joilla on merkitystä vammaisten henkilöiden elämisessä ja suoriutumisessa.

Vammaisneuvosto pyrkii huolehtimaan siitä, että kunnallisessa päätöksenteossa otetaan huomioon vammaisten henkilöiden ja heidän omaistensa tarpeet. Tavoitteena on pyrkiä löytämään toimivampia ratkaisuja mm. asumiseen, rakentamiseen, ympäristösuunnitteluun, sosiaali- ja terveyspolitiikkaan sekä tiedonvälitykseen ja tiedottamiseen.

Vammaisneuvosto v. 2013 - 2016

Jäsen Varajäsen
Kimmo Kylmäluoma, pj Valto Salonperä
Eila Riepula, vpj Jarkko Laava
Päivi Tarakkamäki  Maarit Lampela
Timo Niemelä  Pertti Sankilampi
Raimo Tikkanen Juha Hilli
Jussi Jalonen, sihteeri

Vammaisneuvostolle annetaan oikeus kutsua jäseniksi 2-3 eri vammaisjärjestön edustajaa.