Lautakunnat

Valtuusto on valinnut seuraavat lautakunnat toimikaudeksi 2013 - 2016:

Tarkastuslautakunta

Hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat valtuuston päätettävät asiat valmistelee kunnanhallituksen sijasta tarkastuslautakunta (KuntaL 71.2 ja 53 §). 
- linkki arviointi- ja toimintakertomuksiin

- sidonnaisuusilmoituslomake ja rekisteriseloste

Jäsen Henkilökohtainen varajäsen
Maijala Eva pj. Räihä Teuvo
Etelä Jouko, vpj. Juopperi Raija
Hänninen Kristiina Kälkäjä Pekka
Siira Anni-Maija Piira Toivo
Similä Kai  Lampela Maarit

 

Keskusvaalilautakunta

Jäsenet
Korpela Ari, pj.
Kela Saini, vpj.
Tähti Leena
Pellikka Jussi
Riepula Taisto
Varajäsenet järjestyksessä
Pohjanrinne Paula
Askeli Tapio
Hautanen Seppo
Rautiala Elina
Raittinen Veijo
Korhonen Väinö
Laava Jarkko
Nuutinen Kyösti

 

Viranomaislautakunta

Toimintasäännön 8 §:n mukaan viranomaislautakunta päättää niistä asioista, jotka lakien mukaan tulee käsitellä monijäsenisessä toimielimessä, joka ei voi olla kunnanhallitus.

Jäsen Varajäsen
Jarva Taavi pj.  Sulkala Juhani
Etelä Jouko vpj. Järvenpää Lasse
Lampela Maarit Hautanen Seppo
Ervasti Essi 2013 - 2014
Erkkilä Juha 2015 - 2016
Hänninen Kristiina
Janatuinen Sari  Kangas Sirkku