Kunnanhallituksen jaosto

Kunnanhallituksen jaosto käsittelee viranhaltijoiden päätöksistä tehdyt oikaisuvaatimukset, jotka erityislakien tai asetusten mukaan on osoitettava kunnan monijäseniselle toimielimelle. Lisäksi jaosto tekee erityislakien tai asetusten mukaiset yksilöpäätökset, ellei päätösvalta kuulu viranhaltijalle, ja tekee päätökset perusopetuslain 36 §:n ja lukiolain 26 a §:n mukaisesta oppilaan erottamisesta määräajaksi.

Kunnanhallituksen jaoston esityslistat ja pöytäkirjat ovat salaisia.

Kunnanhallituksen jaoston jäsenet toimikaudella 2013-2016:

Jäsen Varajäsen
Kaisu Juvani, pj. Sirkka-Liisa Ikkala
Seppo Heikkilä Arto Tahkola
Juha Erkkilä Jaakko Okkonen
Rita Kumpulainen, vpj. Helena Lievetmursu
Jussi Pellikka Janne Halunen