Sisältö

Osallisuus

Nuorisopalveluiden osallisuus lähtee aina lapsista, nuorista ja nuorista aikuisista. Nuorisotyöntekijän rooli on olla auttava ja mahdollistava osapuoli nuorten osallisuudessa.

Kempeleen nuorisopalveluiden osallisuusmahdollisuuksia:

Pikkuparlamentti
Pikkuparlamentti koostuu yhtenäiskoulujen (1-9.lk) ja  lukion oppilaista/oppilaskunnista sekä nuorisotoimen edustajista (2). PP:n asemaa nuorten omana vaikutusväylänä sekä keskustelevana foorumina vahvistetaan ja varmistetaan että toiminta on lapsista ja nuorista lähtöisin.

Pikku Parlamentti myöntää kaksi kertaa vuodessa 50 – 500 euron suuruisia hankeavustuksia. Avustukset on tarkoitettu tukemaan ja kehittämään kempeleläisten lasten ja nuorten osallisuutta. Hankkeet voivat olla erilaisia projekteja, tapahtumia, retkiä, osallisuuskoulutuksia, osallisuuspäiviä tai esimerkiksi koulujen välistä yhteistyötä. Avustusta ei voi käyttää pelkästään tavarahankintoihin.

Avustusta voivat hakea kempeleläiset 9 – 18-vuotiaat lapset ja nuoret. Hakemuksen voi jättää yksittäinen nuori tai vaikkapa kaveriporukka, luokka tai oppilaskunta. Rahoitusta eivät voi hakea yhdistykset tai järjestöt.

Hakemuksen voi lähettää osoitteeseen sanna.tauriainen@kempele.fi.
Jos jotain kysyttävää tai tiedon tarvetta ota yhteyttä spostilla tai soita 050-3078981.

Pikkuparlamentin kevätkokous 30.5.2017 Kempele Akatemialla (pöytämuistio pdf)
Pikkuparlamentin kokous 25.4.2016 (pöytäkirjamuistio)
Pikkuparlamentin kokouksen pöytäkirja 2.12.2015. Pikkuparlamentin kokouksessa jaettiin avustuksia lasten ja nuorten hankkeisiin.

Lasten foorumi
Lasten foorumi on kaikkien Kempeleen koulujen 1.-6. luokkien vaikuttamiskanava.

Nuorten foorumi
Nuorten foorumi on lukion sekä Ylikylän ja Kirkonkylän yhtenäiskoulujen oppilaskunnista muodostunut kokoonpano. Nuoret kokoontuvat keskustelemaan nuorten osallisuudesta ja nuorten asioista.

Nuoret toimijat Nuti, vaikuttajanuoret
Oulun seudun alueellinen nuorten tieto- ja neuvontatyön kokoama nuorten ryhmä, joka suunnitelee, ideoi ja toteuttaa toimintaa ja tapahtumia.

Talopalaverit lasten- ja nuortentiloilla
Lasten ja nuorten mielipiteet ja toiveet otetaan huomioon tilojen toiminnoissa ja hankinnoissa.

Vapaaehtoistoiminta
Verkkonuoret
- Mediataidot Nettikiusaamista vastaan. Verkkonuoret suunnittelevat ja toteuttavat tapahtumia, koulutuksia, verkkopelejä, materiaaleja.

Lukion vapaaehtoiskurssi
- Kurssilla lukiolaisilla on mahdollista tehdä vapaaehtoistyötä Kempele-Akatemiassa.

Tapahtuma- ja yökahvila-avustajat
-Tule mukaan toteuttamaan ja suunnittelemaan yökahviloita ja tapahtumia.

Escape Room
- Tule mukaan luomaan uutta ja ainutlaatuista Escape Roomia Kempeleeseen.

Kempeleen kunnan nuorisopalvelut facebook

Nuorisopalveluiden arvot:

Asiakaslähtöisyys
Vapaaehtoisuus
Luottamuksellisuus
Osallisuus
Samanarvoisuus

Yhteystiedot

Nuorisopalveluiden yhteystiedot

Nuorisopalveluiden päällikkö
Sanna Tauriainen
p. 050 3078 981
sanna.tauriainen(at)kempele.fi

Postiosoite:
Asemantie 1, PL12, 90441 Kempele

Käyntiosoite:
Kempele Akatemia
Honkasentie 15, 90450 Kempele