Johtosäännöt ja suunnitelmat

Kunta päättää hallintonsa järjestämisestä johtosääntöjen avulla. Valtuuston hyväksymillä johtosäännöillä määrätään kunnan eri viranomaisista sekä niiden toiminnasta, toimivallan jaosta ja tehtävistä. Johtosääntöjä on kunnan hallinnossa sitovina noudatettava. Suunnitelmat ovat sopimuksia siitä, mihin ja miten kuntaa aiotaan johtaa.