Kempeleen uusi toimintamalli

Kempeleen uusi toimintamalli sisältää viranhaltija- ja luottamushenkilö- organisaatioiden uudistuksen lisäksi sisäisen tilaaja-tuottajamallin eli sopimusohjausmallin käyttöönoton.

Kempeleen uudessa toimintamallissa kunta jaetaan kansalaiskuntaan ja palvelukuntaan. Kansalaiskunta vastaa kunnan strategisesta johtamisesta ja omistajaohjauksesta suhteessa palvelukuntaan. Valtuuston ja hallituksen mahdollisuuksia palvelutuotannon ohjaukseen tehostetaan.

Kansalaiskunnan puolella luottamushenkilöorganisaatio muodostuu valtuustosta ja kunnanhallituksesta. Valtuuston roolia kunnan ylimpänä päätöksentekijänä vahvistetaan lisäämällä aktiivista valmistelun ohjausta. Valtuusto jakautuu sisäistä työskentelyä varten valiokuntiin. Valiokuntien tehtäväkenttä ja työnjako määräytyvät kansalaiskunnan vastuulla olevien johtamisprosessien mukaisesti (itsehallinto-, elinvoima-, resurssi- ja palveluohjausvaliokunnat).

Vuoden 2009 alusta Kempeleen kunnassa siirrytään sopimusohjausmalliin, jossa kunnan ja palvelun tuottajien välisillä palvelusopimuksilla ohjataan tuotannon laatua, määrää ja kustannuksia. Palvelukunnan palvelut järjestetään asukaslähtöisesti siten, että hallinnolliset rajat eivät vaikeuta palveluiden käyttöä ja luontevaa asiointia. Kempeleen uusi toimintamalli on rakennettu siten, että se on yhteensopiva seudullisen ja tarvittaessa myös laajemman alueellisen palveluyhteistyön kanssa. Palveluorganisaation perusrakenne mahdollistaa myös palveluprosessien kokonaishallinnan.

Toimintamallin arviointiraportti, pdf

Valiokunnat ja niiden keskeisimmät tehtävät löytyvät valiokunnat -sivulta