Kunnanhallitus

Kokoukset

Kokoukset alkavat pääsääntöisesti maanantaisin klo 16.00.

Tulevia kokouksia:

 • ma 19.1. klo 14.00 (Kuntarahoitus / Daniel Eriksson)
 • ma 2.2.
 • ma 16.2. (kuntarakenneselvitys)
 • ma 9.3.
 • ma 23.3 klo 12.00 (Tp 2014)
 • ma 13.4.
 • ma 4.5.
 • ma 18.5. klo 9.00 (strategia-/seminaaripäivä)
 • ma 1.6.
 • ma 15.6.
 • ma 17.8
 • ma 31.8.
 • ma 21.9.
 • ma 5.10.
 • ma 26.10.
 • ma 2.11. klo 9.00 (vero -%)
 • ma 23.11. klo 9.00 (ta 2016)
 • ma 14.12.

Esityslistat ja pöytäkirjat

Kunnanhallituksen jäsenet

Kunnanhallitus toimikaudella 2013 - 2016:

Kunnanhallituksen jäsenHenkilökohtainen varajäsen
Tahkola Ahti pj. 2013 - 2014 Juvani Tapio
Ollikainen Antti  pj. 2015 - 2016 Juvani Tapio
Heikkilä Seppo Määttä Pauli
Tahkola Arto Kaisto Martti
Ikkala Sirkka-Liisa Kivimäki-Sumrein Marika
Juvani Kaisu Tarakkamäki Päivi
Heikkinen Janne vpj. 2013 - 2014 Vesala Hannu
Rajala Tiina 2013 - 2014 Hanski Pia 2013 - 2014
Hanski Pia 2015 - 2016 Ervasti Essi 2015 - 2016
Kumpulainen Rita vpj. 2015 - 2016 Lievetmursu Helena
Pellikka Jussi Halunen Janne

 

Kunnanhallitus paperittomaan kokouskäytäntöön

Kesäkuun 2011 alusta kunnanhallitus siirtyi kokonaan paperittomaan kokouskäytäntöön. Maalis-toukokuu harjoiteltiin uutta toimintatapaa paperisen aineiston rinnalla. Esityslistat liitteineen julkaistaan luottamushenkilöiden extranetissä. Kunnanhallituksen jäsenillä ja valtuuston puheenjohtajilla on mahdollisuus verkkopalvelussa kommentoida keskenään listan asioita ja tehdä muistiinpanoja.

Kempeleessä on vuodesta 2002 valtuutetuilla ollut käytössään kunnan kustantamat kiinteät nettiliittymät. Luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden keskinäinen viestintä toimii entistä enemmän sähköisesti. Valmius ja halukkuus uusiin toimintatapoihin on lisääntynyt.

Tämän vuoden alussa kunnanhallituksessa työskenteleville hankittiin työasemat. Laite- ja sovelluskoulutus järjestettiin alkuvuodesta ja paperitonta kokouskäytäntöä harjoiteltiin rinnan paperisen aineiston kanssa toukokuun loppuun saakka. Paperisten esityslistojen postittamisesta luovuttiin kokonaan kesäkuun alussa.

Kokemuksen myötä tehostamme extranetin käyttöä ja asteittain laajennamme luottamushenkilöiden verkkopalvelun muihin kunnan toimielimiin.

Lisätietoja
hallintojohtaja Virva Maskonen
p. 044 497 2238