Kotihoidon maksut

Kotihoidon maksut
MAKSU €

Kotihoidon kuukausimaksu
Säännöllisen kotipalvelun ja kotisairaanhoidon (käynnit vähintään 1 x vko) kuukausimaksu määritellään perheen koon, asiakkaan bruttotulojen sekä palveluun käytetyn ajan perusteella.

Säännöllisen kotihoidon kuukausimaksutaulukko:


HLÖ

TULO-
RAJA

TUETTU 1

TUETTU 2

TUETTU 3

VALVOTTU 1

VALVOTTU 2

VALVOTTU 3

TEHOSTETTU

 

€ / kk *

1-5 h /kk

6-11h /kk

12 -20 h /kk

21-29 h / kk

30 - 44 h / kk

45 - 60 h / kk

61 h/kk -  **

 

 

%

%

%

%

%

%

%

1

563

12

16

20

25

30

33

 35

2

1039

10

13

15

17

19

21

22

3

1628

7

9

11

13

15

17

18

4

2014

5

7

9

11

13

14

15

5

2438

4

5

7

8

10

11

13

6

2799

3

4

7

8

9

10

11

7

3141

2

3

6

7

8

9

9

8

3483

1

2

5

6

7

8

8

9

3825

1

1

4

5

6

7

7

10

4167

1

1

3

4

5

6

6

* asiakasmaksuasetuksen mukainen tuloraja
** asiakasmaksuasetuksen määräämä enimmäisprosentti

Tilapäinen kotipalvelu/turvapalvelu:
Alle 2 tuntia kestävä tilapäinen hoito
9,80
2-4 tuntia kestävä tilapäinen hoito
15,20
Yli 4 tunti kestävä tilapäinen hoito
22,80
Tilapäinen kotipalvelu lauantaisin ja sunnuntaisin sekä arkipyhisin:
Alle 2 tuntia kestävä tilapäinen hoito
11,95
2-4 tuntia kestävä tilapäinen hoito
17,40
Yli 4 tunti kestävä tilapäinen hoito
25,00
Tilapäinen kotisairaanhoito:
Lääkärin kotikäynti
14,70
Muun työntekijän kotikäynti 9,30
Tukipalvelut:
Vaatehuollon asiakasmaksu/kg
3,00
Käsinpestävä pyykki/kpl
0,50
Kylvetyspalvelu itsenäisesti palvelutalolla 6,50
Kylvetyspalvelu avustettuna palvelutalolla 8,50
Kaksin avustettuna palvelutalolla 10,50
Kuljetuspalvelu:
Tuloraja kuljetuspalvelun saamiseksi yksinasuvalla (bruttoansio + pääomatulot) enintään 1200 €/kk. Em. tuloraja avo/aviopuolisolle yht. 1900 €/kk
Kuljetuspalvelun omavastuuosuus yhteen suuntaan
Alin linja-automaksu
Kuljetuspalvelu yläraja, keskusta
8,40
Kuljetuspalvelu yläraja, haja-asutusalue
16,80
Turvapuhelinpalvelu
 
Turvapuhelin gsm
15,00
Turvapuhelin lankaliittymään
11,00
Lisäranneke
7,20
Ovihälytin/kk
13,20
Uusi hälytyspainike kadonneen tai hukatun tilalle
100,00
Ylläpitosiivous:

Ylläpitosiivous kuuluu kaikille säännöllisen kotihoidon asiakkaille 1.8.2008 alkaen, tuloista riippumatta. Veteraaniavustaja huolehtii pääsääntöisesti veteraanien ja sotainvalidien siivouksesta. Poikkeuksena yli 20 % sotainvalidit, joiden siivouksesta huolehtii kotihoito. Siivouspalvelua tarvitsevat asiakkaat ohjataan hankkimaan palvelua yksityiseltä palveluntuottajalta. Niiden asiakkaiden osalta, joilla on alennettu tai poistettu kotihoidon maksu tai muu perusteltu syy, myönnetään siivouspalvelua harkinnanvaraisesti.

Ateriapalvelut: 
Kotiin kuljetettu ateria arkisin (ma-pe) (sis. kuljetuksen)
7,50
Kotiin kuljetettu ateria (la-su ja arkipyhinä) (sis.kuljetuksen)
8,00
Kotiin kuljetettu vierasateria arkisin (ma-pe) (sis. alv:n ja kuljetuksen) 8,00
Kotiin kuljetettu vierasateria (la-su ja arkipyhinä) (sis. alv:n ja kuljetuksen) 8,50
Palvelukeskuksessa:
Lounas
6,15
Päivällinen 4,75
Vierasateria
6,50
Aamupala 3,00
Puuro ja maito 1,65
Kahvi/tee 0,95
Kahvileipä 1,00
Kahvi + kahvileipä 2,35
Ravintopäivä (sis. aamupala, lounas, kahvi+kahvileipä, päivällinen) 12,00
Päivätoiminta (toiminta, ateria ja kuljetus)
15,00
Ostopalvelut: palveluasuminen kunnanhallituksen päätös 19.1.2015 / 32 §:n mukaan
563,00 €:n ylittävästä osasta 40 %
Päivä-/yöhoito 17,00/kerta
Vuorohoito tehostetun palveluasumisen yksikössä 26,50/vrk
Omaishoidon lakisääteinen vapaapäivä 11,30/vrk