eResepti on käytössä Hailuodossa, Kempeleessä, Limingassa, Lumijoella, Muhoksella ja Tyrnävällä


Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos ja Tyrnävä ottivat terveyspalveluissaan käyttöön
sähköisen reseptin, eReseptin, 28.1.2013.

eResepti on lääkemääräys, jonka lääkäri laatii ja allekirjoittaa sähköisesti. Se tallennetaan keskitettyyn tietokantaan, jota kutsutaan Reseptikeskukseksi. Reseptikeskuksen rekisterinpitäjä on Kela. Valtakunnallinen Reseptikeskus sisältää kaikki sähköiset reseptit ja apteekkien niihin tekemät toimitusmerkinnät. Paperi-, puhelin- ja faksireseptejä ei tallenneta Reseptikeskukseen.

Vastaanotolla potilas saa lääkäriltä paperisen potilasohjeen, johon on kirjattu hänelle määrätyt lääkkeet ja menettelyt lääkkeiden noutamisesta. Lääkkeen saa apteekista Kela-korttia tai potilasohjetta näyttämällä. Pääsääntöisesti kaikki Suomen apteekit pystyvät toimittamaan sähköisiä lääkemääräyksiä.

Lääkkeen voi tarvittaessa noutaa apteekista joku muu henkilö potilaan puolesta. Puolesta asioivalla on oltava joko potilasohje tai potilaan Kela-kortti, jolla hän osoittaa oikeuden lääkkeen hankkimiseen.

Potilaan sähköiset lääkemääräykset tarkistetaan tarvittaessa Reseptikeskuksesta. Tietoja voivat katsoa terveydenhuollossa ainoastaan potilasta hoitavat lääkärit ja sairaanhoitajat potilaan suostumuksella. Suostumuksen voi antaa potilaan puolesta myös huoltaja tai muu laillinen edustaja, esimerkiksi omaishoitaja.

Kaikki 18 vuotta täyttäneet, voivat tarkastella omia lääkemääräyksiä "Omien tietojen katselu" -verkkopalvelussa osoitteessa www.kanta.fi kirjautumalla palveluun omilla pankkitunnuksilla. eReseptin käyttö ei edellytä omaa tietokonetta, sillä apteekki tai terveydenhuollon yksikkö voi tulostaa asiakkaalle koosteen Reseptikeskukseen tallennetuista lääkemääräyksistä maksutta.

eReseptin hyödyt

Aina tallessa. Kaikki tiedot ovat valtakunnallisessa Kelan Reseptikeskuksen tietokannassa. Reseptit ovat helposti saatavilla lääkärissä ja apteekissa, eivätkä ne pääse katoamaan. Lääkkeet voi noutaa mistä tahansa apteekista Suomessa.

Turvallisuus. Kaikki tiedonsiirto terveydenhuollon, apteekkien ja Reseptikeskuksen välillä tapahtuu vahvasti suojattuna tunnistettujen osapuolten kesken. Omia lääkemääräyksiä voi tarkastella "Omien tietojen katselu" –verkkopalvelussa.

Laatu. Reseptin käyttö parantaa hoidon jatkuvuutta ja tiedonkulkua. Samalla voidaan välttää päällekkäinen lääkitys ja lääkkeiden haitalliset yhteisvaikutukset.

eReseptien säilytys ja arkistointi

Sähköistä reseptiä voi käyttää 30 kuukautta, eli 2,5 vuotta, sillä sähköiset reseptit ja niiden toimitustiedot säilyvät Reseptikeskuksessa sen ajan. Tämän jälkeen ne siirtyvät toiseen keskitettyyn tietokantaan, jota kutsutaan Reseptiarkistoksi. Reseptiarkistoon siirtyneitä reseptejä voidaan käyttää viranomaistoimintaan ja tieteelliseen tutkimukseen, mutta ne eivät ole enää terveydenhuollon ja apteekkien käytettävissä.

eReseptin käyttöönotto

Laki sähköisestä lääkemääräyksestä säätää eReseptin käyttöönoton pakolliseksi apteekeille, julkisen terveydenhuollon toimintayksiköille ja julkisen terveydenhuollon toimintayksiköiden tiloissa vastaanottoa pitäville ammatinharjoittajille, joiden tulee liittyä KanTa-palveluiden eResepti-palveluun. Laki velvoittaa myös yksityissektorin terveydenhuollon organisaatiota ottamaan eReseptin käyttöön viimeistään maaliskuussa 2014.

eResepti on jo käytössä laajasti julkisissa terveydenhuollon organisaatioissa Suomessa.

Katso video eReseptistä:

Lisätietoja eReseptistä löytyy Kansallisen Terveysarkiston (KanTa) sivuilta http://www.kanta.fi/